Mac Cloy, June
2 Jun 1909 – 5 May 2005

5736/1
June Mac Cloy

6210/1
June Mac Cloy

Mac Donald, J. Farrell
6 Jun 1875 – 2 Aug 1952

1652/1
J. Farrell Mac Donald

Mac Donald, Jeanette
18 Jun 1903 – 14 Jan 1965

4981/1
Jeanette Mac Donald/Maurice Chevalier

4982/1
Jeanette MacDonald

5142/1
Jeanette Mac Donald

5406/1
Jeanette Mac Donald

5541/1
Jeanette Mac Donald

5541/2
Jeanette Mac Donald

5590/1
James Hall/Jeanette Mac Donald

5592/1
Jeanette Mac Donald

5722/1
Jeanette Mac Donald

5722/2
Jeanette Mac Donald

5723/1
Jeanette Mac Donald

5772/1
Jeanette Mac Donald

5987/1
Jeanette Mac Donald/James Hall

5988/1
Jeanette Mac Donald

6005/1
Jeanette Mac Donald

6005/2
Jeanette Mac Donald

6166/1
Jeanette Mac Donald

6166/2
Jeanette Mac Donald

6166/3
Jeanette Mac Donald

6167/1
Jeanette Mac Donald

6405/1
Jeanette Mac Donald

6405/2
Jeanette Mac Donald

6406/1
James Hall/Jeanette Mac Donald

6446/1
Jeanette Mac Donald

6446/2
Jeanette Mac Donald

6457/1
Jeanette Mac Donald

6503/1
Jeanette Mac Donald

6505/1
Jeanette Mac Donald/Maurice Chevalier

6710/1
Maurice Chevalier/Jeanette Mac Donald

6711/1
Jeanette Mac Donald

6711/2
Jeanette Mac Donald

6712/1
Jeanette Mac Donald

6712/2
Jeanette Mac Donald

6732/1
Roland Young/Genevieve Tobin/Jeanette Mac Donald/Maurice Chevalier

6773/1
Jeanette Mac Donald

6878/1
Jeanette Mac Donald/Maurice Chevalier

6880/1
Jeanette Mac Donald

6881/1
Jeanette Mac Donald

6881/2
Jeanette Mac Donald

6883/1
Jeanette Mac Donald

7213/1
Jeanette Mac Donald

7213/2
Jeanette Mac Donald

7214/1
Jeanette Mac Donald/Maurice Chevalier

7214/2
Jeanette Mac Donald/Maurice Chevalier

7495/1
Jeanette Mac Donald

7496/1
Maurice Chevalier/Jeanette Mac Donald

8337/1
Jeanette Mac Donald

8676/1
Jeanette Mac Donald

8789/1
Jeanette Mac Donald

8790/1
Jeanette Mac Donald/Ramon Novarro

8925/1
Jeanette Mac Donald/Maurice Chevalier

9003/1
Jeanette Mac Donald/Maurice Chevalier

9184/1
Jeanette Mac Donald

9528/1
Jeanette Mac Donald

9584/1
Jeanette Mac Donald

9725/1
Clark Gable/Jeanette Mac Donald

9747/1
Jeanette Mac Donald

9943/1
Jeanette Mac Donald

A 1098/1
Jeanette Mac Donald

A 1106/1
Nelson Eddy/Jeanette Mac Donald

A 1117/1
Jeanette Mac Donald

A 1447/1
Jeanette Mac Donald

A 1455/1
Jeanette Mac Donald/Gene Raymond

A 1758/1
Jeanette Mac Donald

A 1864/1
Jeanette Mac Donald

A 1931/1
Nelson Eddy/Jeanette Mac Donald

A 1932/1
Jeanette Mac Donald

A 2041/1
Jeanette MacDonald

A 2098/1
Jeanette MacDonald/Nelson Eddy

A 2100/1
Jeanette MacDonald

A 2321/1
Jeanette MacDonald

A 2480/1
Nelson Eddy/Jeanette MacDonald

A 2785/1
Jeanette MacDonald

A 2940/1
Jeanette MacDonald

A 2940/2
Jeanette MacDonald

K Series 1324
Jeanette MacDonald

K Series 1373
Jeanette MacDonald

Luxus 537
Jeanette Mac Donald

Luxus 557
Jeanette Mac Donald

Luxus 570
Jeanette Mac Donald

Luxus 578
Jeanette Mac Donald

Luxus 623
Jeanette Mac Donald

Luxus 653
Jeanette Mac Donald

Luxus 677
Jeanette Mac Donald/Maurice Chevalier

Luxus 680
Jeanette Mac Donald

Luxus 681
Maurice Chevalier/Jeanette Mac Donald

Luxus 741
Jeanette Mac Donald

800 Series 819
Jeanette Mac Donald

800 Series 838
Jeanette Mac Donald

MacDonald, Katherine
14 Dec 1891 – 4 Jun 1956

599/1 (Dup. #)
Katherine MacDonald

705/1
Katherine MacDonald

Maciste (Bartolomeo Pagano)

478/1
Maciste (Bartolomeo Pagano)

478/2
Maciste (Bartolomeo Pagano)

Mack, Helen
13 Nov 1913 – 13 Aug 1986

6466/1
Helen Mack

6954/1
Helen Mack

Mackaill, Dorothy
4 Mar 1903 – 12 Aug 1990

706/1
Dorothy Mackale

1179/1
Dorothy Mackale

1372/1
Dorothy Mackaill

3132/1
Dorothy Mackaill

4375/1
Dorothy MacKaill

4565/1
Dorothy Mackaill

5199/1
Dorothy Mackaill

6956/1
Dorothy Mackaill

MacMurray, Fred
30 Aug 1908 – 5 Nov 1991

9600/1
Fred MacMurray

A 1129/1
Fred MacMurray

A 1830/1
Fred MacMurray

A 2148/1
Fred MacMurray

A 2287/1
Fred MacMurray

A 2466/1
Fred MacMurray/Madeleine Carroll

A 2948/1
Fred MacMurray

A 3044/1
Fred MacMurray

A 3197/1
Fred MacMurray

800 Series 818
Fred MacMurray

Madden, Jerry
9 Jun 1923 - 23 Mar 2009

3405/1
Jerry Madden

Madeleine, Magda
Dates Unknown

Film Sterne 224/1
Magda Madeleine

Film Sterne 224/2
Magda Madeleine

Film Sterne 224/3
Magda Madeleine

334/1
Magda Madeleine

334/2
Magda Madeleine

334/3
Magda Madeleine

Mahir, Sabri
Dates Unknown

867/1
Sabri Mahir

Maillot, Maurice
18 Sep 1906 - 8 Feb 1968

7112/1
Maurice Maillot

Mais, Suzet
31 Jan 1908 - 24 Jan 1989

A 2018/1
Suzet Mais

Mayo, Frank
28 Jun 1889 - 9 Jul 1963

558/1
Frank Majo

558/2
Frank Majo

Makowska, Helena
2 Mar 1893 – 22 Aug 1964

489/1
Helena Makowska

489/2
Helena Makowska

758/1
Helena Makowska

758/2
Helena Makowska

Malbran, Liska
17 Oct 1925 - 6 Jun 1946

A 3943/1
Liska Malbran

A 3977/1
Liska Malbran/Harald Holberg/Ingrid Lutz

Malinowskaja, Vera
1900 - 1988

4386/1
Vera Malinowskaja

4850/1
Vera Malinowskaja

Mallory, Boots
22 Oct 1913 – 1 Dec 1958

7459/1
Boots Mallory

Malten, Fee
2 Dec 1911 - 31 Dec 2005

1937/1
Felicitas Malten

3128/1
Felicitas Malten

3189/1
Felicitas Malten

3447/1
Felicitas Malten

3463/1
Felicitas Malten

3647/1
Felicitas Malten

3870/1
Fee Malten

4071/1
Fee Malten

4152/1
Fee Malten

4543/1
Fee Malten

5009/1
Fee Malten

5303/1
Fee Malten

5332/1
Fee Malten

5495/1
Harry Frank/Fee Malten

5603/1
Fee Malten

5842/1
Fee Malten

6029/1
Fee Malten

6091/1
Fee Malten

6827/1
Fee Malten

7107/1
Fee Malten

7642/1
Fee Malten

Mamo
6 Dec 1914 – 18 Dec 1986

9757/1
Clark Gable/Mamo

Manès, Gina
7 Apr 1893 - 6 Sep 1989

3225/1
Gina Manés

4596/1
Jwan Petrovich/Gina Manès

9131/1
Gina Manès

Unnumbered
(Film Congress Card)
Gina Manès

Mann, Josef
1883 – 1921

431/1
Josef Mann
als Pedro in "Tiefland"

Mannheim, Lucie
30 Apr 1899 – 28 Jul 1976

6079/1
Dolly Haas/Reinhold Schünzel/Lucie Mannheim

Mansfield, Martha
14 Jul 1899 – 30 Nov 1923

907/1
Martha Mansfield

Mara, Lya
1 Aug 1897 – 1 Mar 1960

Film Sterne 146/1
Lya Mara

Film Sterne 146/2
Lya Mara

Film Sterne 202/1
Lya Mara

Film Sterne 202/2
Lya Mara

56/1
"An der schönen blauen Donau"
Lya Mara

56/2
"An der schönen blauen Donau"
Harry Liedtke/Lya Mara

56/3
"An der schönen blauen Donau"
Lya Mara

82/1
Der Lya Mara Film - "Das tanzende Wien"
Lya Mara

82/2
Der Lya Mara Film - "Das tanzende Wien"
Alfred Abel/Lya Mara

82/3
Der Lya Mara Film - "Das tanzende Wien"
Ben Lyon/Lya Mara

82/4
Der Lya Mara Film - "Das tanzende Wien"
Ben Lyon/Lya Mara

239
Lya Mara

240
Lya Mara

241
Lya Mara

242
Lya Mara

315/1
Lya Mara

315/2
Lya Mara

315/3
Lya Mara

469/1
Lya Mara

469/2
Lya Mara

559/1
Lya Mara

559/1
(Brown Tint)

Lya Mara

559/2
Lya Mara

686/1
Lya Mara in Dem Film "Auf Befehl der Pompadour"
Alphons Fryland

686/2
Lya Mara in Dem Film "Auf Befehl der Pompadour"
Hans Albers/Alwin Neuss

716/1
Lya Mara

764/1
Lya Mara

764/2
Lya Mara

764/3
Lya Mara

764/4
Lya Mara

764/5
Lya Mara

914/1
Lya Mara
in dem film
"Auf befehl der Pompadour"

914/2
Lya Mara in "Auf befehl der Pompadour"

914/3
Lya Mara
in dem film
"Auf befehl der Pompadour"

914/4
Lya Mara
in dem film
"Auf befehl der Pompadour"

914/5
Lya Mara
in dem film
"Auf befehl der Pompadour"

914/6
Lya Mara
in dem film
"Auf befehl der Pompadour"

963/1
Lya Mara

963/2
Lya Mara

963/3
Lya Mara

963/4
Lya Mara

1049/1
Lya Mara

1049/2
Lya Mara

1049/3
Lya Mara

1049/4
Lya Mara

1049/5
Lya Mara

1049/6
Lya Mara

1085/1
Lya Mara

1085/2
Lya Mara

1085/3
Lya Mara

1085/4
Lya Mara

1111/1
Lya Mara

1191/1
Lya Mara

1191/2
Lya Mara

1191/3
Lya Mara

1218/1
Lya Mara

1218/2
Lya Mara

1218/3
Lya Mara

1364/1
Lya Mara

1368/1
Lya Mara

1368/2
Lya Mara

1401/1
Lya Mara

1401/2
Lya Mara

1401/3
Lya Mara

1455/1
Lya Mara

1455/2
Lya Mara

1455/3
Lya Mara

1455/4
Lya Mara

1466/1
Lya Mara

1466/2
Lya Mara

1608/1
Lya Mara

1608/2
Lya Mara

1608/3
Lya Mara

1608/4
Lya Mara

1608/5
Lya Mara

1608/6
Lya Mara

1609/1
Lya Mara

1609/2
Lya Mara

1609/3
Lya Mara

1740/1
Lya Mara

1740/2
Lya Mara

1740/3
Lya Mara

1740/4
Lya Mara

1740/5
Lya Mara

1740/6
Lya Mara

1740/7
Lya Mara

1740/8
Lya Mara

1744/1
Lya Mara

2043/1
Lya Mara

2047/1
Lya Mara

2048/1
Lya Mara

2048/2
Lya Mara

2048/3
Lya Mara

2049/1
Lya Mara

2049/2
Lya Mara

2049/3
Lya Mara

2049/4
Lya Mara

3015/1
Lya Mara

3015/2
Lya Mara

3015/3
Lya Mara

3015/4
Lya Mara

3015/5
Lya Mara

3095/1
Lya Mara

3174/1
Lya Mara

3174/2
Lya Mara

3174/3
Lya Mara

3174/4
Lya Mara

3248/1
Lya Mara

3248/2
Lya Mara

3248/3
Lya Mara

3248/4
Lya Mara

3413/1
Lya Mara

3413/2
Lya Mara

3413/3
Lya Mara

3413/4
Lya Mara

3414/1
Fred Louis Lerch/Lya Mara

3449/1
Lya Mara

3599/1
Lya Mara

3599/2
Lya Mara

3599/3
Lya Mara

3599/4
Lya Mara

3632/1
Lya Mara

3632/2
Lya Mara

3744/1
Lya Mara

3744/2
Lya Mara

3744/3
Lya Mara

3744/4
Lya Mara

3831/1
Lya Mara

3831/2
Lya Mara

3831/3
Lya Mara

3831/4
Lya Mara

3953/1
Lya Mara

3953/2
Lya Mara

3953/3
Lya Mara

3953/4
Lya Mara

3953/5
Lya Mara

4180/1
Lya Mara

4187/1
Lya Mara

4187/2
Lya Mara

4187/3
Lya Mara

4233/1
Lya Mara

4308/1
Lya Mara

4308/2
Lya Mara

4308/3
Lya Mara

4308/4
Lya Mara

6057/1
Lya Mara

6092/1
Lya Mara

6092/2
Lya Mara

Marbé, Fay
4 Feb 1899 - 2 Jun 1986

3768/1
Fay Marbé

March, Fredric
31 Aug 1897 – 14 Apr 1975

176/1
"Im Zeichen des Kreuzes - Het Teeken des Kruises - Le signe de la Croix - Sign of the Cross"
Fredric March

176/5
"Im Zeichen des Kreuzes - Het Teeken des Kruises - Le signe de la Croix - Sign of the Cross"
Elissa Landi/Fredric March

176/6
"Im Zeichen des Kreuzes - Het Teeken des Kruises - Le signe de la Croix - Sign of the Cross"
Elissa Landi/Fredric March

176/7
"Im Zeichen des Kreuzes - Het Teeken des Kruises - Le signe de la Croix - Sign of the Cross"
Fredric March

176/8
"Im Zeichen des Kreuzes - Het Teeken des Kruises - Le signe de la Croix - Sign of the Cross"
Fredric March/Claudette Colbert

176/9
"Im Zeichen des Kreuzes - Het Teeken des Kruises - Le signe de la Croix - Sign of the Cross"
Fredric March/Claudette Colbert

176/10
"Im Zeichen des Kreuzes - Het Teeken des Kruises - Le signe de la Croix - Sign of the Cross"
Elissa Landi/Fredric March

176/11
"Im Zeichen des Kreuzes - Het Teeken des Kruises - Le signe de la Croix - Sign of the Cross"
Charles Laughton/Claudette Colbert/Fredric March

5593/1
Fredric March

6011/1
Fredric March/Nancy Carroll

6867/1
Sylvia Sidney/Fredric March

6891/1
Fredric March

7217/1
Sylvia Sidney/Fredric March

7486/1
Claudette Colbert/Fredric March

7486/2
Claudette Colbert/Fredric March

7781/1
Fredric March

8446/1
Fredric March

8793/1
Fredric March

9079/1
Frederic March

9313/1
Greta Garbo/Fredric March

9995/1
Fredric March

A 1450/1
Fredric March

A 2295/1
Fredric March

A 2768/1
Fredric March

Marchal, Arlette
29 Jan 1902 – 11 Feb 1984

1704/1
Arlette Marchal

2024/1
Arlette Marchal

3717/1
Arlette Marchal

7074/1
Arlette Marchal

7586/1
Arlette Marchal

8055/1
Arlette Marchal

Marcus, Ruth
Unknown Dates

Unnumbered
Ruth Marcus
Staatsoper, Berlin

Mardayn, Christl
8 Dec 1896 - 24 Jul 1971

8800/1
Christl Mardayn

9281/1
Christl Mardayn

9486/1
Christl Mardayn

9918/1
Christl Mardayn

A 1142/1
Christl Mardayn

A 3850/1
Christl Mardayn

Marenbach, Leny
20 Dec 1907 – 26 Jan 1984

9822/1
Leny Marenbach

A 1110/1
Leny Marenbach

A 1173/1
Leny Marenbach

A 1324/1
Leny Marenbach

A 1692/1
Leny Marenbach

A 1692/2
Leny Marenbach

A 1693/1
Leny Marenbach/Heinz Rühmann

A 1887/1
Leny Marenbach

A 2066/1
Leny Marenbach

A 2476/1
Leny Marenbach

A 2490/1
Leny Marenbach

A 2559/1
Leny Marenbach

A 2808/1
Leny Marenbach

A 2905/1
Leny Marenbach

A 3014/1
Leny Marenbach

A 3132/1
Leny Marenbach

A 3132/2
Leny Marenbach

A 3379/1
Leny Marenbach

A 3643/1
Leny Marenbach

A 3751/1
Leny Marenbach

A 3860/1
Leny Marenbach

G Series 91
Leny Marenbach

G Series 138
Leny Marenbach

G Series 186
Leny Marenbach

W Series 60
Leny Marenbach

Marian, Ferdinand
14 Aug 1902 - 7 Aug 1946

A 1263/1
Ferdinand Marian

A 1494/1
Ferdinand Marian

A 2055/1
Ferdinand Marian

A 2420/1
Ferdinand Marian

A 2590/1
Ferdinand Marian

A 2733/1
Ferdinand Marian

A 2733/1 (Duplicate #)
Ferdinand Marian

A 2823/1
Ferdinand Marian

A 3023/1
Ferdinand Marian

A 3072/1 (Duplicate #)
Ferdinand Marian

A 3072/1 (Duplicate #)
Ferdinand Marian

A 3072/2
Ferdinand Marian

A 3267/1
Ferdinand Marian

A 3381/1
Ferdinand Marian

A 3526/1
Ferdinand Marian

A 3526/2
Ferdinand Marian

A 3602/1
Ferdinand Marian

A 3725/1
Ferdinand Marian

A 3725/2
Ferdinand Marian

A 3859/1
Ferdinand Marian

A 3970/1
Ferdinand Marian

G Series 62
Ferdinand Marian

G Series 271
Ferdinand Marian

K Series 1384
Ferdinand Marian

K Series 1427
Ferdinand Marian

Marion, Oskar
2 Apr 1896 – March 1986

76/2
"Die Csardasfürstin"
Liane Haid/Oskar Marion

167/7
"Marschall Vorwärts"
Paul Wegener/Oskar Marion

167/11
  "Marschall Vorwärts"
Paul Wegener/Josef Peterhans/Paul Richter/Oskar Marion

175/2
"Der Choral von Leuthen"
Oskar Marion/Elga Brink/Walter Janssen

989/3
Oscar Marion
"Aus dem Film Kampf um die Scholle"
Kulturabteilung der Ufa

1234/1
Oskar Marion

1234/2
Oskar Marion

1726/1
Oscar Marion

1726/2
Oscar Marion

1726/3
Oscar Marion

1842/1
Oskar Marion

3037/1
Oskar Marion

3037/2
Oskar Marion

3426/1
Oscar Marion

3426/2
Oscar Marion

3515/1
Oscar Marion

3626/1
Oscar Marion

3739/1
Oscar Marion

4051/1
Oscar Marion

4253/1
Oscar Marion

4309/1
Oscar Marion

4452/1
Oscar Marion

6638/1
Oscar Marion

7401/1
Oscar Marion

7531/1
Anny Ondra/Oscar Marion

Unnumbered
Ernst Rückert/Grit Haid/Oscar Marion
in "Man schenkt sich Rosen, wenn man verliebt ist"

Maris, Mona
7 Nov 1903 – 23 Mar 1991

3004/1
Mona Maris

3340/1
Mona Maris

3557/1
Mona Maris

3743/1
Mona Maris

3887/1
Mona Maris

4414/1
Mona Maris

5639/1
Warner Baxter/Mona Maris

6132/1
Mona Maris

6772/1
Mona Maris

Marischka, Hubert
27 Aug 1882 – 4 Dec 1959

6990/1
Hubert Marischka

Maritza, Sari
17 Mar 1910 – Jul 1987

6716/1
Sari Maritza

7230/1
Sari Maritza

7501/1
Sari Maritza/Herbert Marshall

7782/1
Sari Maritza

Markart, Annie
5 Aug 1907 - 23 Jan 1991

6338/1
Annie Markart

8270/1
Annie Markart

8591/1
Annie Markart/Harry Piel

8626/1
Annie Markart

Markus, Elisabeth
15 Dec 1895 - 19 Jan 1970

A 3888/1
Elisabeth Markus

Unnumbered
Elisabeth Markus

Markus, Winnie
16 May 1921 - 8 Mar 2002

A 2726/1
Winnie Markus

A 3003/1
Winnie Markus

A 3116/1
Winnie Markus

A 3332/1
Winnie Markus

A 3501/1
Winnie Markus

A 3558/1
Winnie Markus

A 3714/1
Winnie Markus

A 3870/1
Winnie Markus

A 4026/1
Winnie Markus

G Series 223
Winnie Markus

G Series 288
Winnie Markus

K Series 1428
Winnie Markus

Marlen, Trude
7 Nov 1912 - 9 Jun 2005

8239/1
Trude Marlen

8634/1
Trude Marlen

8760/1
Trude Marlen

8888/1
Trude Marlen

8981/1
Trude Marlen

9190/1
Trude Marlen
# may be incorrect

9219/1
Paul Richter/Trude Marlen

9484/1
Trude Marlen

9685/1
Trude Marlen

9939/1
Trude Marlen

A 1119/1
Trude Marlen

A 3169/1
Trude Marlen

A 3426/1
Trude Marlen

Unnumbered
(Film Congress Card)
Trude Marlen

Maroff, Hilde
5 Jun 1904 - 15 Sep 1984

1717/1
Hilde Maroff

3762/1
Hilde Maroff

Marsa, Rina
Jan 1904 - Unk.

3716/1
Rina Marsa

4689/1
Rina Marsa

Marsh, Joan
10 Jul 1913 - 10 Aug 2000

5615/1
Joan Marsh

Marsh, Marian
17 Oct 1913 - 9 Nov 2006

8757/1
Marian Marsh

Marshall, Herbert
23 May 1890 – 22 Jan 1966

7501/1
Sari Maritza/Herbert Marshall

9005/1
Greta Garbo/Herbert Marshall

9277/1
Herbert Marshall

A 1945/1
Herbert Marshall

A 2639/1
Herbert Marshall

A 2930/1
Herbert Marshall

A 3199/1
Herbert Marshall

800 Series 811
Herbert Marshall

Martell, Karl
17 Nov 1906 - 28 Dec 1966

9958/1
Karl Martell

A 1448/1
Karl Martell

A 1742/1
Karl Martell

A 1775/1
Karl Martell

A 2059/1
Karl Martell

A 2249/1
Karl Martell

A 2451/1
Karl Martell

A 2582/1
Karl Martell

A 2582/2
Karl Martell

A 3052/1
Karl Martell

A 3278/1
Karl Martell

A 3699/1
Karl Martell

G Series 176
Karl Martell

Martens, Valerie von
4 Nov 1894 – 7 Apr 1986

A 1090/1
Valerie von Martens

A 2049/1
Valerie von Martens

Martenson, Mona
4 May 1902 – 8 Jul 1956

949/1
Mona Martenson

Martinelli (Alfredo)
7 Mar 1899 - 11 Nov 1968

7627/1
Martinelli

Marton, Jarmila
Dates Unknown

8802/1
Jarmila Marton

9113/1
Jarmila Marton

Mason, Leroy
2 Jul 1903 – 13 Oct 1947

3674/1
Leroy Mason

Massary, Fritzi
21 Mar 1882 - 30 Jan 1969

427/1
Fritzi Massary

427/2
Fritzi Massary

427/3
Fritzi Massary

427/4
Fritzi Massary

427/5
Fritzi Massary

427/6
Fritzi Massary

454/1
Fritzi Massary

454/2
Fritzi Massary

621/1
Fritzi Massary in ihrer Rolle "Die Rose von Stambul"

621/2
Fritzi Massary in ihrer Rolle "Die Rose von Stambul"

621/3
Fritzi Massary in ihrer Rolle "Die Rose von Stambul"

621/4
Fritzi Massary in ihrer Rolle "Die Rose von Stambul"

621/5
Fritzi Massary in ihrer Rolle "Die Rose von Stambul"

621/6
Fritzi Massary in ihrer Rolle "Die Rose von Stambul"

621/7
Fritzi Massary in ihrer Rolle "Die Rose von Stambul"

819/1
Fritzi Massary

819/2
Fritzi Massary

6329/1
Fritzi Massary

Massena, Judith
Dates Unknown

Unnumbered
Judith Massena

Matterstock, Albert
13 Sep 1911 – 29 Jun 1960

A 1011/1
Albert Matterstock

A 1091/1
Albert Matterstock

A 1225/1
Albert Matterstock

A 1422/1
Albert Matterstock

A 1461/1
Albert Matterstock

A 1461/2
Albert Matterstock

A 1630/1
Albert Matterstock

A 1793/1
Albert Matterstock

A 1794/1
Albert Matterstock

A 2053/1
Albert Matterstock

A 2409/1
Albert Matterstock

A 2411/1
Albert Matterstock/Magda Schneider

A 2518/1
Albert Matterstock

A 2518/2
Albert Matterstock

A 2712/1
Albert Matterstock

A 2855/1
Albert Matterstock

A 2979/1
Albert Matterstock

A 3063/1
Albert Matterstock

A 3153/1
Albert Matterstock

A 3154/1
Jutta Freybe/Albert Matterstock

A 3248/1
Albert Matterstock

A 3323/1
Albert Matterstock

A 3686/1
Albert Matterstock

A 3690/1
Albert Matterstock/Magda Schneider

A 3883/1
Albert Matterstock

A 4082/1
Albert Matterstock

G Series 63
Albert Matterstock

G Series 152
Albert Matterstock

W Series 61
Albert Matterstock

Matthews, Jessie
11 Mar 1907 – 19 Aug 1981

9163/1
Jessie Matthews

Mattoni, André
24 Feb 1900 – 11 Jan 1985

1013/1
André Mattoni

1027/1
Walter Slezak/André Mattoni

1121/1
André Mattoni

1121/2
André Mattoni

3044/1
André Mattoni

3044/2
André Mattoni

3745/1
André Mattoni

4254/1
André Mattoni

Mauri, Miretta
Dates Unknown

A 2883/1
Miretta Mauri

Maurus, Gerda
25 Aug 1903 – 31 Jul 1968

94/1
Gerda Maurus
in dem Film
"Spione"

113/2
"La Femme dans la Lune" - "Frau im Mond" - "The Girl in the Moon"
Regie - Fritz Lang
Gerda Maurus/Gustav v. Wangenheim

113/5
"La Femme dans la Lune" - "Frau im Mond" - "The Girl in the Moon"
Regie - Fritz Lang
Gerda Maurus

113/6
"La Femme dans la Lune" - "Frau im Mond" - "The Girl in the Moon"
Regie - Fritz Lang
Gerda Maurus

113/7
"La Femme dans la Lune" - "Frau im Mond" - "The Girl in the Moon"
Regie - Fritz Lang
Gerda Maurus/Willy Fritsch

113/9
"La Femme dans la Lune" - "Frau im Mond" - "The Girl in the Moon"
Regie - Fritz Lang
Gerda Maurus/Gustav v. Wangenheim

113/12
"La Femme dans la Lune" - "Frau im Mond" - "The Girl in the Moon"
Regie - Fritz Lang
Willy Fritsch/Gustl Stark-Gstettenbaur/Gerda Maurus

113/13
"La Femme dans la Lune" - "Frau im Mond" - "The Girl in the Moon"
Regie - Fritz Lang
Gerda Maurus/Willy Fritsch

113/15
"La Femme dans la Lune" - "Frau im Mond" - "The Girl in the Moon"
Regie - Fritz Lang
Gustl Stark-Gstettenbaur/Gerda Maurus

113/17
"La Femme dans la Lune" - "Frau im Mond" - "The Girl in the Moon"
Regie - Fritz Lang
Gerda Maurus/Willy Fritsch

113/18
"La Femme dans la Lune" - "Frau im Mond" - "The Girl in the Moon"
Regie - Fritz Lang
Gustav v. Wangenheim/Gerda Maurus

113/20
"La Femme dans la Lune" - "Frau im Mond" - "The Girl in the Moon"
Regie - Fritz Lang
Gerda Maurus

153/2
"Tod über Shanghai"
Peter Voss/Gerda Maurus

163/2
"Der weiße Dämon"
Gerda Maurus/Hans Albers/ Trude von Molo

163/3
"Der weiße Dämon"
Hans Albers/Gerda Maurus

3569/1
Gerda Maurus

3569/2
Gerda Maurus

4294/1
Gerda Maurus

4377/1
Gerda Maurus

4874/1
Gerda Maurus

4874/2
Gerda Maurus

5463/1
Gerda Maurus

5628/1
Gerda Maurus

5664/1
Gerda Maurus

5881/1
Gerda Maurus

5882/1
Gerda Maurus

5902/1
Gerda Maurus

6063/1
Gerda Maurus

6090/1
Gerda Maurus

6294/1
Gerda Maurus

6618/1
Gerda Maurus

6618/2
Gerda Maurus

6782/1
Gerda Maurus

7066/1
Gerda Maurus

7289/1
Gerda Maurus

7345/1
Gerda Maurus

7345/2
Gerda Maurus

7691/1
Gerda Maurus

7691/2
Gerda Maurus

7755/1
Gerda Maurus

7921/1
Gerda Maurus

7942/1
Gerda Maurus

8061/1
Gerda Maurus

8139/1
Gerda Maurus

8250/1
Gerda Maurus

8250/2
Gerda Maurus

8479/1
Gerda Maurus

8479/2
Gerda Maurus

8625/1
Gerda Maurus

8667/1
Gerda Maurus

8721/1
Gerda Maurus

8942/1
Gerda Maurus

9165/1
Gerda Maurus

A 1254/1
Gerda Maurus

A 1320/1
Gerda Maurus

A 1895/1
Gerda Maurus

Luxus 612
Gerda Maurus

Luxus 727
Gerda Maurus

Unnumbered
(Film Congress Card)
Gerda Maurus

May, Ann
1901 - 26 Jul 1985

707/1
Ann May

May, Claude
18 Jul 1913 - 3 Jul 2009

A 2344/1
Claude May

May, Eva
29 May 1902 – 10 Sep 1924

Film Sterne 209/1
Eva May

Film Sterne 209/2
Eva May

Film Sterne 209/3
Eva May

Film Sterne 209/4
Eva May

Film Sterne 209/5
Eva May

Film Sterne 564/1
Eva May in ihrer Rolle "Erträumtes"

Film Sterne 564/2
Eva May in ihrer Rolle "Erträumtes"

Film Sterne 564/3
Eva May in ihrer Rolle "Erträumtes"

Film Sterne 564/4
Eva May in ihrer Rolle "Erträumtes"

257/1
Eva May

257/2
Eva May

257/3
Eva May

269/1
Eva May

269/2
Eva May

269/3
Eva May

269/4
Eva May

269/5
Eva May

269/6
Eva May

310/1
Eva May

310/2
Eva May

310/3
Eva May

310/4
Eva May

310/5
Eva May

310/6
Eva May

330/1
Eva May

330/2
Eva May

330/3
Eva May

330/4
Eva May

330/5
Eva May

330/6
Eva May

370/1
Eva May

370/2
Eva May

370/3
Eva May

370/4
Eva May

370/5
Eva May

370/6
Eva May

398/1
Eva May

398/2
Eva May

398/3
Eva May

398/4
Eva May

432/1
Eva May

432/2
Eva May

432/3
Eva May

432/4
Eva May

432/5
Eva May

461/1
Eva May

461/2
Eva May

461/3
Eva May

461/4
Eva May

468/1
Eva May

468/2
Eva May

563/1
Eva May

563/2
Eva May

570/1 (Dup. #)
Eva May

570/2
Eva May

570/3
Eva May

575/1
Eva May in dem Film
"Seine Exzellenz von Madagaskar"

575/2
Eva May in dem Film
"Seine Exzellenz von Madagaskar"

586
Eva May in ihrem Film "Staatsanwalt Jordan" von Hans Land

587
Eva May in ihrem Film "Staatsanwalt Jordan" von Hans Land

588
Eva May in ihrem Film "Staatsanwalt Jordan" von Hans Land

589
Eva May in ihrem Film "Staatsanwalt Jordan" von Hans Land

606/1
Eva May in ihrer Rolle "Stürme - Ein Mädchenschicksal"

608/1
Eva May in ihrer Rolle "Die verwunschene Prinzessin"

608/2
Eva May in ihrer Rolle "Die verwunschene Prinzessin"

608/3
Eva May in ihrer Rolle "Die verwunschene Prinzessin"

608/4
Eva May in ihrer Rolle "Die verwunschene Prinzessin"

619/1
Eva May in ihrer Rolle "Die Fee von St. Ménard"

619/2
Eva May in "Die Fee von St. Ménard"

619/3
Eva May in "Die Fee von St. Ménard"

619/4
Eva May in "Die Fee von St. Ménard"

623/1
Eva May in ihrer Rolle "Die Braut des Entmündigten"

623/2
Eva May in ihrer Rolle "Die Braut des Entmündigten"

623/3
Eva May in ihrer Rolle "Die Braut des Entmündigten"

624/1
Eva May in ihrer Rolle "Das hohe Lied der Liebe"

625/1
Eva May in ihrer Rolle "Das törichte Herz"

625/2
Eva May in ihrer Rolle "Das törichte Herz"

625/3
Eva May in ihrer Rolle "Das törichte Herz"

920/1
Eva May

920/2
Eva May

964/1
Eva May

964/2
Eva May

May, Joe
7 Nov 1880 - 29 Apr 1954

Film Sterne 101
Joe May

972/1
Joe May

May, Mia
2 Jun 1884 – 28 Nov 1980

Film Sterne 70/1
Mia May

Film Sterne 70/2
Mia May

Film Sterne 70/3
Mia May

Film Sterne 70/4
Mia May

Film Sterne 70/5
Mia May

Film Sterne 70/6
Mia May

Film Sterne 71/1
Mia May

Film Sterne 71/2
Mia May

Film Sterne 71/3
Mia May

Film Sterne 71/4
Mia May

Film Sterne 71/5
Mia May

Film Sterne 71/6
Mia May

Film Sterne 105/1
Mia May

Film Sterne 105/2
Mia May

Film Sterne 105/3
Mia May

Film Sterne 105/4
Mia May

Film Sterne 105/5
Mia May

Film Sterne 105/6
Mia May

Film Sterne 106/1
Mia May

Film Sterne 106/2
Mia May

Film Sterne 106/3
Mia May

Film Sterne 106/4
Mia May

Film Sterne 106/5
Mia May

Film Sterne 106/6
Mia May

Film Sterne 503/1
Mia May in ihren Rollen
"Ein einsam Grab"

Film Sterne 503/2
Mia May in ihren Rollen
"Nebel und Sonne"

Film Sterne 503/3
Mia May in ihren Rollen
"Arme Eva-Maria"

Film Sterne 503/4
Mia May in ihren Rollen
"Die Liebe der Hetty Raymond"

Film Sterne 503/5
Mia May in ihren Rollen
"Die Silhouette des Teufels"

Film Sterne 503/6
Mia May in ihren Rollen
"Ehre"

Film Sterne 516/1
Mia May in ihren Rollen
"Ein Lichtstrahl im Dunkel"

Film Sterne 516/2
Mia May in ihren Rollen
"Ein Lichtstrahl im Dunkel"

Film Sterne 516/3
Mia May in ihren Rollen
"Hilde Warren und der Tod"

Film Sterne 516/4
Mia May in ihren Rollen
"Hilde Warren und der Tod"

Film Sterne 516/5
Mia May in ihren Rollen
"Hilde Warren und der Tod"

Film Sterne 516/6
Mia May in ihren Rollen
"Hilde Warren und der Tod"

Film Sterne 516/7
Mia May in ihren Rollen
"Der schwarze Chauffeur"

Film Sterne 516/8
Mia May in ihren Rollen
"Der schwarze Chauffeur"

Film Sterne 527/1
Mia May in ihren Rollen
"Wogen des Schicksals"

Film Sterne 527/2
Mia May in ihren Rollen
"Wogen des Schicksals"

Film Sterne 527/3
Mia May in ihren Rollen
"Wogen des Schicksals"

Film Sterne 527/4
Mia May in ihren Rollen
"Wogen des Schicksals"

Film Sterne 527/5
Mia May in ihren Rollen
"Wogen des Schicksals"

Film Sterne 528/1
Mia May in ihren Rollen
"Fünf Minuten zu spät"

Film Sterne 528/2
Mia May in ihren Rollen
"Fünf Minuten zu spät"

Film Sterne 528/3
Mia May in ihren Rollen
"Fünf Minuten zu spät"

Film Sterne 528/4
Mia May in ihren Rollen
"Fünf Minuten zu spät"

Film Sterne 528/5
Mia May in ihren Rollen
"Fünf Minuten zu spät"

Film Sterne 566/1
"Veritas vincit" Der große Prunkfilm
Szenenbild ach dem I. Teil
" Hellena, die Tochter des Flavius"
Mia May

Film Sterne 566/3
"Veritas vincit" Der große Prunkfilm
Szenenbild ach dem I. Teil
" Die Brautnacht des Decius"
Mia May/Magnus Stifter

Film Sterne 566/5
"Veritas vincit" Der große Prunkfilm
Szenenbild ach dem II. Teil
"Das Stelldichein"
Mia May/Johannes Riemann

Film Sterne 566/6
"Veritas vincit" Der große Prunkfilm
Szenenbild ach dem II. Teil
"Die Buße"
Mia May

Film Sterne 566/7
"Veritas vincit" Der große Prunkfilm
Szenenbild ach dem II. Teil
"Der Abschied"
Mia May/Johannes Riemann

Film Sterne 566/8
"Veritas vincit" Der große Prunkfilm
Mia May

Becker & Maass 2001/3
Mia May

Becker & Maass 2001/4
Mia May

228/1
Mia May

228/2
Mia May

228/3
Mia May

229/1
Mia May

229/2
Mia May

230/1
Mia May

230/2
Mia May

230/3
Mia May

231/1
Mia May

231/2
Mia May

231/3
Mia May

231/4
Mia May

258/1
Mia May

258/2
Mia May

259/1
Mia May

259/2
Mia May

259/3
Mia May

328/1
Mia May

328/2
Mia May

328/3
Mia May

328/4
Mia May

329/1
Mia May

329/2
Mia May

329/3
Mia May

329/4
Mia May

374/1
Mia May

374/2
Mia May

374/3
Mia May

374/4
Mia May

374/5
Mia May

374/6
Mia May

428/1
Mia May

428/2
Mia May

429/1
Mia May

429/2
Mia May

429/3
Mia May

429/4
Mia May

429/4 Gr
Mia May

450/1
Mia May

450/1 Gr
Mia May

450/2
Mia May

450/3
Mia May

450/4
Mia May

450/4 Gr
Mia May

450/5
Mia May

450/6
Mia May

532/1
Mia May

532/2
Mia May

532/3
Mia May

532/4
Mia May

532/5
Mia May

532/6
Mia May

533/1
Mia May

533/2
Mia May

533/3
Mia May

533/4
Mia May

533/5
Mia May

634/1
Mia May/Michael Bohnen in
"Die Herrin der Welt"

634/2
Mia May in ihrer Rolle
"Die Herrin der Welt"

634/3
Mia May/Michael Bohnen in
"Die Herrin der Welt"

634/4
Mia May in ihrer Rolle
"Die Herrin der Welt"

634/5
Mia May/Henry Sze in "Die Herrin der Welt"

634/6
Mia May in ihrer Rolle
"Die Herrin der Welt"

653/1
Mia May in dem May-Film
"Tragödie der Liebe"

653/2
Mia May in dem May-Film
"Tragödie der Liebe"

653/3
Mia May in dem May-Film
"Tragödie der Liebe"

653/4
Mia May in dem May-Film
"Tragödie der Liebe"

653/5
Mia May in dem May-Film
"Tragödie der Liebe"

653/6
Mia May in dem May-Film
"Tragödie der Liebe"

971/1
Mia May

971/2
Mia May

971/3
Mia May

971/4
Mia May

971/5
Mia May

1550/1
Mia May

1551/1
Mia May

1551/2
Mia May

Unnumbered
Mia May

Mayen, Herta
19 Jun 1922 - 10 Jul 2015

A 3396/1
Herta Mayen

A 3672/1
Herta Mayen

A 3828/1
Herta Mayen

Mayerhofer, Elfie
15 Mar 1917 - 28 Dec 1992

A 2262/1
Elfie Mayerhofer

A 2806/1
Elfie Mayerhofer

A 3450/1
Elfie Mayerhofer

A 3748/1
Elfie Mayerhofer

A 3905/1
Elfie Mayerhofer

A 4074/1
Elfie Mayerhofer

G Series 99
Elfie Mayerhofer

G Series 217
Elfie Mayerhofer

K Series 1429
Elfie Mayerhofer

Maynard, Ken
21 Jul 1895 – 23 Mar 1973

1874/1
Ken Maynard

2005/1
Ken Maynard

3400/1
Ken Maynard

3400/2
Ken Maynard

3470/1
Ken Maynard

3470/2
Ken Maynard

4012/1
Ken Maynard

4093/1
Ken Maynard

4370/1
Ken Maynard

4470/1
Ken Maynard

4561/1
Ken Maynard

4716/1
Ken Maynard

4936/1
Ken Maynard

5239/1
Ken Maynard

5239/2
Ken Maynard

5635/1
Ken Maynard

5826/1
Ken Maynard

8467/1
Ken Maynard

8660/1
Ken Maynard

McAvoy, May
8 Sep 1899 – 26 Apr 1984

64/4
"Ben Hur"
May Mc Avoy/Ramon Novarro

64/6
May Mc Avoy in "Ben Hur"

133/7
"Ben Hur"
May Mc Avoy/Ramon Novarro

133/9
"Ben Hur"
Ramon Novarro/May Mc Avoy

133/10
"Ben Hur"
May Mc Avoy/Ramon Novarro

708/1
May MacAvoy

1042/1
May McAvoy

2018/1
May McAvoy

4477/1
May McAvoy

4735/1
May McAvoy

McConnell, Gladys
22 Oct 1905 – 4 Mar 1979

1646/1
Gladys McConnell

McCoy, Tim
10 Apr 1891 – 29 Jan 1978

3922/1
Tim McCoy

4517/1
Tim McCoy

5093/1
Tim McCoy

5356/1
Tim McCoy/Ruth Taylor

McCrea, Joel
5 Nov 1905 – 20 Oct 1990

7764/1
Dolores Del Rio/Joel McCrea

7865/1
Joel McCrea

8512/1
Joel McCrea

A 1544/1
Joel McCrea

A 1649/1
Joel McCrea

A 2798/1
Joel McCrea

McGrail, Walter
19 Oct 1888 – 19 Mar 1970

1651/1
Walter McGrail

McGregor, Malcolm
13 Oct 1892 – 29 Apr 1945

806/1
Malcolm McGregor

McGuire, Kathryn
6 Dec 1903 – 10 Oct 1978

2004/1
Kathryn McGuire

McLaglen, Clifford
15 Jun 1892 – 9 Sep 1978

4378/1
Clifford McLaglen

Unnumbered
Clifford McLaglen

McLaglen, Victor
10 Dec 1886 – 7 Nov 1959

4053/1
Victor McLaglen

4399/1
Victor McLaglen

4994/1
Lily Damita/Victor McLaglen

5209/1
Victor McLaglen

5967/1
Marlene Dietrich/Victor McLaglen

5983/1
Victor McLaglen

6136/1
Victor McLaglen

6410/1
Victor McLaglen

8598/1
Victor McLaglen

A 1228/1
Victor McLaglen

A 1259/1
Victor McLaglen/Shirley Temple

A 1259/2
Victor McLaglen/Shirley Temple

A 1259/3
Victor McLaglen/Shirley Temple

Meery, Jla
16 May 1915 - Oct 2010

3638/1
Jla Meery

Mehaffey, Blanche
28 Jul 1908 – 31 Mar 1968

1757/1
Blanche Mehaffey

Meighan, Thomas
9 Apr 1879 – 8 Jul 1936

1438/1
Thomas Meighan

Meinhard, Carl
28 Novr 1875 - 12 Feb 1949

164/4
"Trenck"
Dorothea Wieck/Theodor Loos/Carl Meinhard

Meisel, Kurt
18 Aug 1912 – 4 Apr 1994

A 1288/1
Kurt Meisel

A 2434/1
Kurt Meisel

A 3459/1
Kurt Meisel

Meissner, Maria
14 Jun 1905 - 19 Dec 1994

7338/1
Maria Meissner

8165/1
Maria Meissner

Meller, Edith
16 Sep 1897 - 18 Oct 1953

Film Sterne 133/1
Edith Meller

Film Sterne 133/2
Edith Meller

Film Sterne 133/3
Edith Meller

Film Sterne 133/4
Edith Meller

Film Sterne 133/5
Edith Meller

Film Sterne 133/6
Edith Meller

Meller, Raquel
9 Mar 1888 – 26 Jul 1962

1348/1
Raquel Meller

1348/2
Raquel Meller

1664/1
Raquel Meller

Menjou, Adolphe
18 Feb 1890 – 29 Oct 1963

1386/1
Adolphe Menjou

1439/1
Adolphe Menjou

1531/1
Adolphe Menjou

1709/1
Adolphe Menjou

1810/1
Adolphe Menjou

1881/1
Adolphe Menjou

2025/1
Adolphe Menjou

3259/1
Adolphe Menjou

3337/1
Adolphe Menjou

3337/2
Adolphe Menjou

3384/1
Adolphe Menjou/Kathryn Carver

3514/1
Adolphe Menjou

3514/2
Adolphe Menjou

3805/1
Adolphe Menjou

3994/1
Kathryn Carver/Adolphe Menjou

3995/1
Adolphe Menjou

3995/2
Adolphe Menjou

4101/1
Adolphe Menjou

4101/2
Adolphe Menjou

4102/1
Adolphe Menjou/Evelyn Brent

4334/1
Evelyn Brent/Adolphe Menjou

4335/1
Adolphe Menjou

4335/2
Adolphe Menjou

4599/1
Adolphe Menjou

4679/1
Adolphe Menjou

4679/2
Adolphe Menjou

5153/1
Adolphe Menjou

5153/2
Adolphe Menjou

5340/1
Adolphe Menjou

5340/2
Adolphe Menjou

5382/1
Marlene Dietrich/Adolphe Menjou

5966/1
Gary Cooper/Adolphe Menjou/Marlene Dietrich

6226/1
Adolphe Menjou

6610/1
Adolphe Menjou

7224/1
Adolphe Menjou

7494/1
Gary Cooper/Adolphe Menjou

Luxus 516
Adolphe Menjou

Merk, Käte
15 Jul 1919 - 1997

A 2812/1
Käte Merk

Merkel, Una
10 Dec 1903 – 2 Jan 1986

6940/1
Una Merkel

7256/1
Una Merkel

8308/1
Una Merkel

Merlini, Elsa
26 Jul 1903 – 22 Feb 1983

8624/1
Elsa Merlini

Messenger, Buddy
26 Oct 1907 - 25 Oct 1965

966/1
Buddy Messenger

Mey, Anita
2 May 1912 - 2006

5373/1
Franz Lederer/Anita Mey

Meyen, Gertrud
16 Apr 1919 - 2012

A 2384/1
Gertrud Meyen

A 2605/1
Gertrud Meyen

A 2689/1
Gertrud Meyen

A 3682/1
Gertrud Meyen

A 3940/1
Gertrud Meyen

G Series 70
Gertrud Meyen

Meyendorff, Irene von
6 Jun 1916 – 28 Sep 2001

9469/1
Irene von Meyendorff

9817/1
Irene von Meyendorff

A 1792/1
Irene von Meyendorff

A 1996/1
Irene von Meyendorff

A 2133/1
Irene von Meyendorff

A 2207/1
Irene von Meyendorff

A 2207/2
Irene von Meyendorff

A 2456/1
Jrene von Meyendorff

A 2592/1
Irene von Meyendorff

A 2592/2
Irene von Meyendorff

A 2751/1
Irene von Meyendorff

A 2904/1
Irene von Meyendorff

A 3035/1
Irene von Meyendorff

A 3108/1
Irene von Meyendorff

A 3449/1
Irene von Meyendorff

A 3611/1
Irene von Meyendorff

A 3762/1
Irene von Meyendorff

A 3836/1
Irene von Meyendorff

G Series 98
Irene von Meyendorff

G Series 201
Irene von Meyendorff

G Series 287
Irene von Meyendorff

K Series 1430
Irene von Meyendorff

W Series 29
Irene von Meyendorff

Meyer, Biscot (Georges Biscot)
15 Sep 1889 – 18 Dec 1944

1174/1
Biscot Meyer

1174/2
Biscot Meyer

1174/3
Biscot Meyer

Meyer, Carl Walther
1 Feb 1898 -

3468/1
Carl Walther Meyer

Meyerinck, Hubert von
23 Aug 1896 - 13 May 1971

181/4
"Moi et l'impératrice - Ich und die Kaiserin - The Only Girl"
Hubert von Meyerinck/Lilian Harvey

7711/1
Hubert von Meyerinck

9060/1
Hubert v. Meyerinck/Magda Schneider

A 1322/1
Hubert v. Meyerinck

A 3809/1
Hubert v. Meyerinck

Mezey, Mária
16 Oct 1909 - 20 Apr 1983

A 3553/1
Mezey Mária

Michael, Gertrude
1 Jun 1911 –31 Dec 1964

9134/1
Gertrude Michael

9764/1
Gertrude Michael

Micky-Maus
Created 1928

5227/1
Micky-Maus

5227/1
Mickey-Mouse

Mierendorff, Hans
30 Jun 1882 - 26 Dec 1955

Film Sterne 178/1
Hans Mierendorf

Film Sterne 178/2
Hans Mierendorf

Film Sterne 178/3
Hans Mierendorf

51/1 (Dup. #)
Scenenbild aus dem Film
"Die Wacht am Rhein"
Colette Brettel/Hans Mierendorff

88/1
"Die Jugend der Königin Luise"
Hans Mierendorff/Mady Christians/Anita Dorris

88/3
"Die Jugend der Königin Luise"
Mady Christians/Hans Mierendorff/Ida Wüst/Prasch-Grevenberg

684/6
"Soll und Haben"
(Gustav Freytag)
Olga Tschechowa/Hans Mierendorff/Hans Brausewetter

3103/1
Hans Mierendorff

9570/1
Hans Mierendorff

Milland, Ray
3 Jan 1907 – 10 Mar 1986

A 1658/1
Ray Milland

A 2085/1
Dorothy Lamour/Ray Milland

A 2088/1
Ray Milland

A 2463/1
Ray Milland

A 3180/1
Ray Milland

Mille, Katherine de
29 Jun 1911 – 27 Apr 1995

9411/1
Katherine De Mille

Miller, Diana
18 Mar 1902 - 18 Dec 1927

1342/1
Diana Miller

1644/1
Diana Miller

Miller, Marilyn
1 Sep 1898 – 7 Apr 1936

4847/1
Marilyn Miller

4911/1
Marilyn Miller

4911/2
Marilyn Miller

5183/1
Marilyn Miller

Miller, Patsy Ruth
17 Jan 1904 – 16 Jul 1995

1238/1
Patsy Ruth Miller

4220/1
Patsy Ruth Miller

5190/1
Patsy Ruth Miller

Millner, Marietta
8 Dec 1894 - 21 Jun 1929

3769/1
Marietta Millner

4026/1
Marietta Millner

Milton, Georges
20 Sep 1888 - 16 Oct 1970

7427/1
Georges Milton

7799/1
Georges Milton

Minzenti, Maria
21 May 1898 - 19 Apr 1973

958/1
Maria Minzenti

958/2
Maria Minzenti

1072/1
Maria Minzenti

1161/1
Maria Minzenti

3321/1
Maria Mindszenty

8137/1
Maria Mindszenty

Miranda, Isa
5 Jul 1909 – 8 Jul 1982

9784/1
Isa Miranda

A 1154/1
Isa Miranda

A 1415/1
Jsa Miranda

A 1444/1
Isa Miranda

A 2942/1
Isa Miranda

A 3178/1
Jsa Miranda

A 3178/2
Jsa Miranda

Miss Polonja
22 Aug 1907 - 9 Jul 1989

25/1 (Portrait)
Miss Polonja 1930
Zofja Batycka

Mix, Tom
6 Jan 1880 – 12 Oct 1940

1025/1
Tom Mix

1025/2
Tom Mix

1025/3
Tom Mix

1025/4
Tom Mix

1025/5
Tom Mix

1330/1
Tom Mix

1330/2
Tom Mix

1654/1
Tom Mix

1654/2
Tom Mix

1654/3
Tom Mix

1797/1
Tom Mix

1797/2
Tom Mix

1797/3
Tom Mix

3079/1
Tom Mix

3198/1
Tom Mix

3198/2
Tom Mix

3576/1
Tom Mix

3576/2
Tom Mix

3576/3
Tom Mix

3844/1
Tom Mix

3844/2
Tom Mix

3844/3
Tom Mix

3904/1
Tom Mix

3904/2
Tom Mix

3904/3
Tom Mix

4169/1
Tom Mix

4405/1
Tom Mix

4573/1
Tom Mix

4573/2
Tom Mix

4813/1
Tom Mix

4813/2
Tom Mix

4813/3
Tom Mix

5026/1
Tom Mix

5026/2
Tom Mix

5079/1
Tom Mix

5202/1
Tom Mix

5202/2
Tom Mix

6729/1
Tom Mix

7828/1
Tom Mix

8074/1
Tom Mix

Möbis, Hans-Joachim
23 Sep 1902 - 3 Apr 1976

6555/1
Hans-Joachim Möbis

Modot, Gaston
13 Dec 1887 - 19 Feb 1970

7134/1
Gaston Modot

Moebius, Eugen
31 Dec 1887 – 20 Feb 1970

43/4
Moltke
Eugen Moebius
"Bismarck Film 2. Teil"

60/1
Die Kaiser-Proklamation zu Versailles
Toni Zimmerer/Adolf Klein/FranzLudwig/Eugen Moebius
"Bismarck Film 2. Teil"

Moebius, Rolf
27 Jul 1915 – 4 Jun 2004

A 1252/1
Rolf Moebius

A 1551/1
Rolf Moebius

A 1787/1
Rolf Moebius

A 1884/1
Rolf Moebius

A 2106/1
Rolf Moebius

A 2106/2
Rolf Moebius

A 2251/1
Rolf Moebius

A 2410/1
Rolf Moebius

A 2530/1
Rolf Moebius

A 3969/1
Rolf Moebius

K Series 1350
Rolf Moebius

Mog, Aribert
3 Aug 1904 – 2 Oct 1941

5841/1
Aribert Mog

8965/1
Aribert Mog

A 1184/1
Aribert Mog

Moissi, Alexander
2 Apr 1879 - 22 Mar 1935

Film Sterne 218/1
Alexander Moissi

Film Sterne 218/2
Alexander Moissi

Film Sterne 218/3
Alexander Moissi

Film Sterne 522/1
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Pique-Dame"

Film Sterne 522/2
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Pique-Dame"

Film Sterne 522/3
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Pique-Dame"

Film Sterne 522/4
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Pique-Dame"

Film Sterne 522/5
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Pique-Dame"

Film Sterne 522/6
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Pique-Dame"

Film Sterne 537/1
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Der Ring der drei Wünsche"
von Hans Land

Film Sterne 537/2
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Der Ring der drei Wünsche"
von Hans Land

Film Sterne 537/3
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Der Ring der drei Wünsche"
von Hans Land

Film Sterne 537/4
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Der Ring der drei Wünsche"
von Hans Land

Film Sterne 537/5
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Der Ring der drei Wünsche"
von Hans Land

Film Sterne 537/6
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Der Ring der drei Wünsche"
von Hans Land

Film Sterne 538/1
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Erborgtes Glück"

Film Sterne 538/2
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Erborgtes Glück"

Film Sterne 538/3
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Erborgtes Glück"

Film Sterne 538/4
Alexander Moissi in seinen Rollen
"Erborgtes Glück"

4725/1
Alexander Moissi

Moja, Hella
2 Feb 1890 - Dec 1951

Film Sterne 78/1
Hella Moja

Film Sterne 78/2
Hella Moja

Film Sterne 78/3
Hella Moja

Film Sterne 78/4
Hella Moja

Film Sterne 78/5
Hella Moja

Film Sterne 78/6
Hella Moja

Film Sterne 110/1
Hella Moja

Film Sterne 134/1
Hella Moja

Film Sterne 134/2
Hella Moja

Film Sterne 134/3
Hella Moja

Film Sterne 134/4
Hella Moja

Film Sterne 134/5
Hella Moja

Film Sterne 134/6
Hella Moja

Film Sterne 134/7
Hella Moja

Film Sterne 134/8
Hella Moja

Film Sterne 165/1
Hella Moja

Film Sterne 165/2
Hella Moja

Film Sterne 165/3
Hella Moja

Film Sterne 165/4
Hella Moja

Film Sterne 165/5
Hella Moja

Film Sterne 166/1
Hella Moja in ihrem Heim

Film Sterne 166/2
Hella Moja in ihrem Heim

Film Sterne 210/1
Hella Moja

Film Sterne 210/2
Hella Moja

Film Sterne 210/3
Hella Moja

Film Sterne 210/4
Hella Moja

Film Sterne 210/5
Hella Moja

Film Sterne 210/6
Hella Moja

Film Sterne 501/1
Hella Moja in ihren Rollen
"Das Mädel von nebenan"

Film Sterne 501/2
Hella Moja in ihren Rollen
"Das Mädel von nebenan"

Film Sterne 501/3
Hella Moja in ihren Rollen
"Die das glück suchen"

Film Sterne 501/4
Hella Moja in ihren Rollen
"Die das glück suchenn"

Film Sterne 511/1
Hella Moja in ihren Rollen
"Die Tochter der Gräfin Stachowska"

Film Sterne 511/2
Hella Moja in ihren Rollen
"Die Tochter der Gräfin Stachowska"

Film Sterne 511/3
Hella Moja in ihren Rollen
"Die Tochter der Gräfin Stachowska"

Film Sterne 511/4
Hella Moja in ihren Rollen
"Die Tochter der Gräfin Stachowska"

Film Sterne 543/1
Hella Moja in ihrer Rolle "Nur ein Schmetterling"

Film Sterne 543/2
Hella Moja in ihrer Rolle "Nur ein Schmetterling"

Film Sterne 543/3
Hella Moja in ihrer Rolle "Nur ein Schmetterling"

Film Sterne 543/4
Hella Moja in ihrer Rolle "Nur ein Schmetterling"

Film Sterne 543/5
Hella Moja in ihrer Rolle "Nur ein Schmetterling"

Film Sterne 543/6
Hella Moja in ihrer Rolle "Nur ein Schmetterling"

Film Sterne 543/7
Hella Moja in ihrer Rolle "Nur ein Schmetterling"

Film Sterne 543/8
Hella Moja in ihrer Rolle "Nur ein Schmetterling"

Film Sterne 544/1
Hella Moja in ihrer Rolle "Wundersam ist das Märchen der Liebe"

Film Sterne 544/2
Hella Moja in ihrer Rolle "Wundersam ist das Märchen der Liebe"

Film Sterne 544/3
Hella Moja in ihrer Rolle "Wundersam ist das Märchen der Liebe"

Film Sterne 544/4
Hella Moja in ihrer Rolle "Wundersam ist das Märchen der Liebe"

Film Sterne 544/5
Hella Moja in ihrer Rolle "Wundersam ist das Märchen der Liebe"

Film Sterne 544/6
Hella Moja in ihrer Rolle "Wundersam ist das Märchen der Liebe"

Film Sterne 544/7
Hella Moja in ihrer Rolle "Wundersam ist das Märchen der Liebe"

Film Sterne 544/8
Hella Moja in ihrer Rolle "Wundersam ist das Märchen der Liebe"

Film Sterne 546/1
Hella Moja in ihrer Rolle "Das verwunschene Schloß"

Film Sterne 546/2
Hella Moja in ihrer Rolle "Das verwunschene Schloß"

Film Sterne 546/3
Hella Moja in ihrer Rolle "Das verwunschene Schloß"

Film Sterne 546/4
Hella Moja in ihrer Rolle "Das verwunschene Schloß"

Film Sterne 546/5
Hella Moja in ihrer Rolle "Das verwunschene Schloß"

Film Sterne 547/1
Hella Moja in ihrer Rolle "Heidegretel"

Film Sterne 547/2
Hella Moja in ihrer Rolle "Heidegretel"

Film Sterne 547/3
Hella Moja in ihrer Rolle "Heidegretel"

Film Sterne 547/4
Hella Moja in ihrer Rolle "Heidegretel"

Film Sterne 547/5
Hella Moja in ihrer Rolle "Heidegretel"

Becker & Maass 2001/5
Hella Moja

298/1
Hella Moja

298/2
Hella Moja

298/3
Hella Moja

313/1
Hella Moja

313/2
Hella Moja

313/3
Hella Moja

373/1
Hella Moja

373/2
Hella Moja

373/3
Hella Moja

373/4
Hella Moja

373/5
Hella Moja

373/6
Hella Moja

377/1
Hella Moja

377/2
Hella Moja

377/3
Hella Moja

390/1
Hella Moja

390/2
Hella Moja

390/3
Hella Moja

459/1
Hella Moja

459/2
Hella Moja

459/3
Hella Moja

522/1
Hella Moja

522/2
Hella Moja

522/3
Hella Moja

628/1
Hella Moja in ihrer Rolle "Das Spiel von Liebe und Tod"

628/2
Hella Moja in ihrer Rolle "Das Spiel von Liebe und Tod"

628/3
Hella Moja in ihrer Rolle "Das Spiel von Liebe und Tod"

628/4
Hella Moja in ihrer Rolle "Das Spiel von Liebe und Tod"

628/5
Hella Moja in ihrer Rolle "Das Spiel von Liebe und Tod"

628/6
Hella Moja in ihrer Rolle "Das Spiel von Liebe und Tod"

894/1
Hella Moja

894/2
Hella Moja

894/3
Hella Moja

1053/1
Hella Moja

1053/2
Hella Moja

1053/3
Hella Moja

1263/1
Hella Moja

1290/1
Hella Moja

1290/2
Hella Moja

1612/1
Hella Moja

1919/1
Hella Moja

Mojica, Don José
14 Sep 1896 – 20 Sep 1974

4864/1
Don José Mojica

4864/2
Don José Mojica

5822/1
Don José Mojica

6134/1
Don José Mojica

6458/1
Don José Mojica

6953/1
Don José Mojica

7152/1
José Mojica

7422/1
José Mojica

8745/1
José Mojica

9070/1
José Mojica

9210/1
José Mojica

A 1479/1
José Mojica

Molander, Arne
Dates Unknown

1131/1
Arne Molander

1131/2
Arne Molander

3184/1
Arne Molander

Molander, Helga
19 Mar 1896 – 1986

496/1
Helga Molander

1219/1
Helga Molander

Molino, Alexandra
13 May 1911 - 26 March 1934

5886/1
Alexandra Molino

6077/1
Alexandra Molino
(Molino v. Kluck)

6306/1
Alexandra Molino
(Molino v. Kluck)

6943/1
Alexandra Molino

7342/1
Alexandra Molino
(Molino v. Kluck)

Unnumbered
Alexandra Molino
(Molino v. Kluck)

Monjé, Axel
6 Jun 1910 - 18 Aug 1962

A 2846/1
Axel Monjé

Möllendorff, Else von
29 Dec 1913 – 28 Jul 1982

A 1983/1
Else von Möllendorff

A 2402/1
Else von Möllendorff

A 2532/1
Else von Möllendorff

A 3915/1
Else von Möllendorff

A 4023/1
Else von Möllendorff

Unnumbered
Else von Möllendorff

Unnumbered
Else von Möllendorff

Molo, Trude von
22 Dec 1906 – 27 Nov 1989

163/1
"Der weiße Dämon"
Hans Albers/Trude von Molo

163/2
"Der weiße Dämon"
Gerda Maurus/Hans Albers/Trude von Molo

163/4
"Der weiße Dämon"
Hans Albers/Trude von Molo

170/2
  "Die unsichtbare Front"
Rosa Valetti/Trude Berliner/Trude von Molo

170/3
"Die unsichtbare Front"
Trude Berliner/Trude von Molo

170/4
  "Die unsichtbare Front"
Helmuth Kionka/Carl Ludwig Diehl/Theodor Loos/Trude von Molo

178/3
"Der Läufer von Marathon"
Paul Hartmann/Trude von Molo

6270/1
Trude von Molo

6629/1
Trude von Molo

6859/1
Trude von Molo

7042/1
Hans Albers/Trude von Molo

7042/2
Hans Albers/Trude von Molo

7371/1
Trude von Molo

7373/1
Theodor Loos/Trude von Molo

8149/1
Trude von Molo

Montagh, Ilona von
Dates Unknown

Film Sterne 189/1
Ilona von Montagh

Montel, Blanche
14 Aug 1902 – 31 Mar 1998

7547/1
Henry Garat/Blanche Montel

Montenegro, Conchita
11 Sep 1912 - 22 Apr 2007

5932/1
Conchita Montenegro

6442/1
Conchita Montenegro

6662/1
Conchita Montenegro

8867/1
Conchita Montenegro

8986/1
Conchita Montenegro

A 3422/1
Conchita Montenegro

Montgomery, Robert
21 May 1904 – 27 Sep 1981

4966/1
Robert Montgomery/Norma Shearer

5610/1
Robert Montgomery

5939/1
Robert Montgomery

6217/1
Greta Garbo/Robert Montgomery

6220/1
Robert Montgomery/Greta Garbo

6243/1
Robert Montgomery

6394/1
Greta Garbo/Robert Montgomery

6425/1
Norma Shearer/Robert Montgomery

6432/1
Robert Montgomery

6665/1
Robert Montgomery

7255/1
Robert Montgomery

7575/1
Robert Montgomery/Joan Crawford

9188/1
Robert Montgomery/Joan Crawford

9531/1
Joan Crawford/Robert Montgomery/Clark Gable

9702/1
Robert Montgomery

9996/1
Robert Montgomery

A 1814/1
Robert Montgomery

A 2943/1
Robert Montgomery

Moore, Colleen
19 Aug 1899 – 25 Jan 1988

731/1
Colleen Moore

731/2
Colleen Moore

792/1
Colleen Moore

896/1
Colleen Moore

896/2
Colleen Moore

1184/1
Coleen Moore

1184/2
Colleen Moore

1258/1
Colleen Moore

1871/1
Colleen Moore

3129/1
Colleen Moore

3129/2
Colleen Moore

3298/1
Colleen Moore

3469/1
Colleen Moore

3469/2
Colleen Moore

3469/3
Colleen Moore

3683/1
Colleen Moore

3683/2
Colleen Moore

3683/3
Colleen Moore

3862/1
Colleen Moore

4013/1
Colleen Moore

4087/1
Garry Cooper/Colleen Moore

4088/1
Colleen Moore

4088/2
Colleen Moore

4365/1
Garry Cooper/Colleen Moore

4366/1
Colleen Moore

4366/2
Colleen Moore

4560/1
Colleen Moore

4560/2
Colleen Moore

4734/1
Colleen Moore

4734/2
Colleen Moore

4943/1
Antonio Moreno/Colleen Moore

4944/1
Colleen Moore

4944/2
Colleen Moore

5188/1
Colleen Moore

5188/2
Colleen Moore

7261/1
Colleen Moore

7983/1
Colleen Moore

Moore, Dickie
12 Sep 1925 – 7 Sep 2015

7262/1
Dickie Moore

7940/1
Dickie Moore

8215/1
Dickie Moore

Moore, Grace
5 Dec 1898 – 26 Jan 1947

5609/1
Grace Moore

6242/1
Grace Moore

7073/1
Grace Moore

9144/1
Grace Moore

A 1454/1
Grace Moore

A 2080/1
Grace Moore

Moore, Owen
12 Dec 1886 – 9 Jun 1939

186/2
"Wie Du mich wünschst - As You Desire Me"
Melvyn Douglas/Greta Garbo/Owen Moore

Moran, Lois
1 Mar 1909 - 13 Jul 1990

3078/1
Lois Moran

3171/1
Lois Moran

3833/1
Lois Moran

3910/1
Lois Moran

4857/1
Lois Moran

Morel, Sybill
16 Feb 1899 -

275/1
Sybill Morel

275/2
Sybill Morel

275/3
Sybill Morel

1032/1
Sybil Morel

1747/1
Sybil Morel

Morena, Erna
24 Apr 1885 – 20 Jul 1962

Film Sterne 79/1
Erna Morena

Film Sterne 79/2
Erna Morena

Film Sterne 79/3
Erna Morena

Film Sterne 79/4
Erna Morena

Film Sterne 79/5
Erna Morena

Film Sterne 79/6
Erna Morena

Film Sterne 79/7
Erna Morena

Film Sterne 79/8
Erna Morena

Film Sterne 184/1
Erna Morena

Film Sterne 184/2
Erna Morena

Film Sterne 529/1
"Das Tagebuch einer Verlorenen"
Regie Richard Oswald
Erna Morena/Conrad Veidt/Reinhold Schünzel

Film Sterne 529/2
"Das Tagebuch einer Verlorenen"
Regie Richard Oswald
Erna Morena

Film Sterne 529/4
"Das Tagebuch einer Verlorenen"
Regie Richard Oswald
Erna Morena/Reinhold Schünzel

Film Sterne 529/5
"Das Tagebuch einer Verlorenen"
Regie Richard Oswald
Erna Morena/Conrad Veidt

Film Sterne 529/6
Das Tagebuch einer Verlorenen"
Regie Richard Oswald
Erna Morena/Conrad Veidt/Reinhold Schünzel

34/1
"Götz von Berlichingen"
Erna Morena/Maria Forescu

42/3
Johanna von Puttkamer
Erna Morena
"Bismarck Film 1. Teil"

45/6
Bismarck's Verlobung mit Johanna von Puttkamer
Rudolf Lettinger/Franz Ludwig/
Maria Santen/Erna Morena
Bismarck Film 1. Teil

45/7
Der Gutsherr Bismarck bei seinen Bauern in Schönhausen
Erna Morena/Franz Ludwig
"Bismarck Film 1. Teil"

46/1
Otto und Johanna von Bismarck an der Wiege ihres Sohnes Herbert
Franz Ludwig/Erna Morena
"Bismarck Film 1. Teil"

46/2
Otto und Johanna von Bismarck im Schlosse zu Varzin
Erna Morena/Franz Ludwig
"Bismarck Film 1. Teil"

151/4
"Die elf Schill'schen Offiziere"
Ernst Stahl-Nachbaur/Erna Morena/Paul Günther

157/1
"Das erste Recht des Kindes"
Aus dem Tagebuch einer Frauenärztin
Hertha Thiele/Erna Morena

311/1
Erna Morena

311/2
Erna Morena
mit ihrem Kinde

647/4
Erna Morena
Königin Elisabeth Christine, Gemahlin Friedrichs des Großen

1060/1
Erna Morena

1060/2
Erna Morena

1060/3
Erna Morena

1060/4
Erna Morena

1382/1
Erna Morena

1752/1
Erna Morena

3002/1
Erna Morena

3002/2
Erna Morena

3149/1
Erna Morena

3423/1
Erna Morena

4019/1
Erna Morena

7566/1
Erna Morena

8882/1
Erna Morena

Moreno, Antonio
26 Sep 1887 – 15 Feb 1967

1041/1
Antonio Moreno

1321/1
Antonio Moreno

1839/1
Antonio Moreno

3049/1
Antonio Moreno

3062/1
Greta Garbo/Antonio Moreno

3062/2
Greta Garbo/Antonio Moreno

3504/1
Antonio Moreno

4729/1
Antonio Moreno

4943/1
Antonio Moreno/Colleen Moore

Moreno, Rosita
18 Mar 1907 - 25 Apr 1993

5579/1
Rosita Moreno

5754/1
Richard Arlen/Rosita Moreno

5984/1
Rosita Moreno

7467/1
Rosita Moreno

8185/1
Rosita Moreno

Moretti, Alfredo
Dates Unknown

7775/1
Alfredo Moretti

Morgan, Michèle
29 Feb 1920 - 20 Dec 2016

A 1763/1
Michèle Morgan

A 2155/1
Michèle Morgan

F Series 15
Michèle Morgan

F Series 16
Michèle Morgan

F Series 17
Michèle Morgan

F Series 18
Michèle Morgan

Morgan, Paul
1 Oct 1886 - 10 Dec 1938

282/1
Paul Morgan

282/2
Paul Morgan

283/1
Paul Morgan

283/2
Paul Morgan

283/3
Paul Morgan

5454/1
Paul Morgan

5920/1
Paul Morgan

Morlay, Gaby
8 Jun 1893 – 4 Jul 1964

A 1412/1
Gaby Morlay

A 1728/1
Gaby Morlay

A 1850/1
Gaby Morlay

A 2081/1
Fernandel/Gaby Morlay

Morley, Karen
12 Dec 1909 – 8 Marc 2003

8439/1
Karen Morley

Morris, Chester
16 Feb 1901 – 11 Sep 1970

5104/1
Chester Morris

6512/1
Chester Morris/Alison Lloyd

6513/1
Chester Morris

6513/2
Chester Morris

7841/1
Chester Morris

Morison, Patricia
19 Mar 1915 - 20 May 2018

A 2657/1
Patricia Morison

Morton, Charles
28 Jan 1908 - 26 Oct 1966

3074/1
Charles Morton

3838/1
Charles Morton

4392/1
Charles Morton

4858/1
Charles Morton

5002/1
Charles Morton

5210/1
Charles Morton

5411/1
Charles Morton/Sue Carol

5466/1
Charles Morton

5820/1
Charles Morton

6955/1
Charles Morton

Moser, Hans
6 Aug 1880 – 19 Jun 1964

5836/1
Hans Moser

9398/1
Hans Moser

A 1032/1
Hans Moser

A 1562/1
Hans Moser

A 2713/1
Hans Moser

A 2713/2
Hans Moser

A 3768/1
Hans Moser

Mosheim, Grete
8 Jan 1905 – 29 Dec 1986

174/2
  "Moral und Liebe"
Camilla Horn/ Paul Heidemann/Grete Mosheim

1570/1
Grete Mosheim

1926/1
Grete Mosheim

3162/1
Grete Mosheim

3204/1
Grete Mosheim

3364/1
Grete Mosheim

3467/1
Grete Mosheim

3752/1
Grete Mosheim

4240/1
Grete Mosheim

4590/1
Grete Mosheim

5064/1
Grete Mosheim

6273/1
Grete Mosheim

6301/1
Grete Mosheim

7410/1
Grete Mosheim

Mosjukin, Jwan
26 Sep 1889 - 18 Jan 1939

83/1
"Casanova"
Iwan Mosjukin

83/2
"Casanova"
Iwan Mosjukin/Dianna Karenne

83/3
"Casanova"
Iwan Mosjukin

83/4
"Casanova"
Iwan Mosjukin/Jenny Jugo

83/5
"Casanova"
Rina de Liguoro/Iwan Mosjukin

83/6
"Casanova"
Dianna Karenne/Iwan Mosjukin

1064/1
Iwan Mosjukin

1064/2
Iwan Mosjukin

1064/3
Iwan Mosjukin

1066/1
Iwan Mosjukin/Natalie Lissenko

1265/1
Iwan Mosjukin

1265/2
Iwan Mosjukin

1510/1
Iwan Mosjukin

1510/2
Iwan Mosjukin

1510/3
Iwan Mosjukin

1512/1
Helen Darly/Iwan Mosjukin

1513/1
Nathalie Kowanko/Iwan Mosjukin

1604/1
Iwan Mosjukin

1604/2
Iwan Mosjukin

3045/1
Iwan Mosjukin

3179/1
Iwan Mosjukin

3179/2
Iwan Mosjukin

3179/3
Iwan Mosjukin

3179/4
Iwan Mosjukin

3179/5
Iwan Mosjukin

3544/1
Iwan Mosjukin

3544/2
Iwan Mosjukin

3695/1
Iwan Mosjukin

3695/2
Iwan Mosjukin

3715/1
Iwan Mosjukin

4228/1
Iwan Mosjukin

4228/2
Iwan Mosjukin

4228/3
Iwan Mosjukin

4442/1
Iwan Mosjukin

4442/2
Iwan Mosjukin

4530/1
Dita Parlo/Jwan Mosjukin

4531/1
Jwan Mosjukin/Brigitte Helm

4532/1
Brigitte Helm/Jwan Mosjukin

4621/1
Iwan Mosjukin

4621/2
Iwan Mosjukin

4806/1
Jwan Mosjukin

4871/1
Betty Amann/Jwan Mosjukin

4872/1
Jwan Mosjukin

5012/1
Jwan Mosjukin

5012/2
Jwan Mosjukin

5253/1
Jwan Mosjukin

5254/1
Jwan Mosjukin

6619/1
Iwan Mosjukin

7800/1
Iwan Mosjukin

9161/1
Iwan Mosjukin

Moylan, Kathleen (Catherine)
4 Jul 1904 - 9 Sep 1969

5796/1
Kathleen Moylan

Muir, Jean
13 Feb 1911 – 23 Jul 1996

8507/1
Jean Muir

Mulhall, Jack
7 Oct 1887 – 1 Jun 1979

1866/1
Jack Mulhall

5834/1
Jack Mulhall

Müller, Hans Carl
5 Nov 1889 - 29 May 1960

672/2
"Die Nibelungen"
Hans Carl Müller/Erwin Biswanger

Müller, Hertha
Dates Unknown

51/3
Scenenbild aus dem Film
"Die Wacht am Rhein"
Ernst Winar/Maria Zelenka/Hertha Müller

51/6
Scenenbild aus dem Film
"Die Wacht am Rhein"
Margarete Kupfer/Hertha Müller/Maria Zelenka/Walter Slezak/Ernst Behmer

Müller, Renate
26 Apr 1906 - 7 Oct 1937

125/4
"Das Flötenkonzert von Sanssouci"
Renate Müller/Otto Gebühr

165/1
"Wie sag' ich's meinem Mann"
Georg Alexander/Renate Müller

165/2
"Wie sag' ich's meinem Mann"
Renate Müller/Paul Westermeier

165/3
"Wie sag' ich's meinem Mann"
Renate Müller/Ida Wüst

184/2
"Saison Kairo - Idyll au Caire"
Renate Müller/Willy Fritsch

184/3
"Saison Kairo - Idyll au Caire"
Renate Müller/Willy Fritsch

184/4
"Saison Kairo - Idyll au Caire"
Willy Fritsch/Leopoldine Konstantin/Renate Müller/Gustav Waldau

192/1
"Walzerkrieg - Guerre des Valses"
Willy Fritsch/Renate Müller

192/3
"Walzerkrieg - Guerre des Valses"
Willy Fritsch/Renate Müller

195/1
"Viktor und Viktoria
"Hermann Thimig/Renate Müller

5323/1
Renate Müller

5661/1
Renate Müller

5662/1
Renate Müller

5846/1
Renate Müller

5884/1
Renate Müller

6109/1
Renate Müller

6450/1
Renate Müller

6689/1
Renate Müller

6691/1
Renate Müller

6691/2
Renate Müller

6906/1
Renate Müller

6968/1
Renate Müller

7278/1
Renate Müller

7278/2
Renate Müller

7278/3
Renate Müller

7279/1
Renate Müller

7507/1
Renate Müller

7508/1
Renate Müller

7508/2
Renate Müller

7509/1
Renate Müller

7867/1
Renate Müller

7867/2
Renate Müller

7867/3
Renate Müller

7867/4
Renate Müller

7868/1
Renate Müller

7869/1
Renate Müller

7874/1
Renate Müller/Willy Fritsch

7874/2
Willy Fritsch/Renate Müller

8112/1
Renate Müller

8112/2
Renate Müller

8112/3
Renate Müller

8112/4
Renate Müller

8112/5
Renate Müller

8113/1
Renate Müller

8114/1
Willy Fritsch/Renate Müller

8243/1
Renate Müller

8243/2
Renate Müller

8243/3
Renate Müller

8313/1
Renate Müller

8420/1
Renate Müller

8420/2
Renate Müller

8421/1
Renate Müller

8422/1
Renate Müller

8628/1
Renate Müller

8736/1
Renate Müller

8751/1
Renate Müller

8751/2
Renate Müller

8884/1
Renate Müller

8885/1
Renate Müller

8885/2
Renate Müller

9177/1
Renate Müller

9177/2
Renate Müller

9177/3
Renate Müller

9362/1
Renate Müller

9362/2
Renate Müller

9362/3
Renate Müller

9362/4
Renate Müller

9532/1
Renate Müller

9532/2
Renate Müller

9661/1
Renate Müller

9661/2
Renate Müller

9676/1
Renate Müller

9735/1
Renate Müller

9777/1
Renate Müller

9947/1
Renate Müller

A 1064/1
Renate Müller

A 1292/1
Renate Müller

Luxus 593
Renate Müller

Luxus 605
Renate Müller

Luxus 745
Renate Müller

Luxus 792
Renate Müller/Georg Alexander/Jda Wüst in "Wie sag’ ich’s meinem Mann?"

Unnumbered
(Film Congress Card)
Renate Müller

Renate Müller
1934 Filmkalender

Müller, Walter
6 May 1911 - 2 Mar 1969

A 3712/1
Walter Müller

Müller-Graf, Kurt
9 Aug 1913 - 10 Aug 2013

A 3866/1
Kurt Müller-Graf

Muni, Paul
22 Sep 1895 – 25 Aug 1967

6961/1
Paul Muni

7820/1
Paul Muni

A 1244/1
Luise Rainer/Paul Muni

A 1471/1
Paul Muni

A 1617/1
Paul Muni

Murat, Jean
13 Jul 1888 – 5 Jan 1968

3950/1
Jean Murat

6720/1
Jean Murat

6977/1
Jean Murat

7125/1
Jean Murat

7131/1
Jean Murat/Käthe von Nagy

7131/2
Käthe von Nagy/Jean Murat

7526/1
Jean Murat

8059/1
Jean Murat

8894/1
Jean Murat

Unnumbered
(Film Congress Card)
Jean Murat

Muráti, Lili
22 Jul 1914 - 16 Apr 2003

A 3439/1
Lili Murati

A 3559/1
Lili Murati

A 3760/1
Lili Murati

A 3803/1
Pérenyi Lászlò/Muráti Lili

A 3815/1
Muráti Lili

A 3900/1
Lili Murati

A 4058/1
Lili Murati

G Series 190
Lili Murati

G Series 262
Lili Murati

Unnumbered
Lili Murati

Unnumbered
Lili Murati

Murphy, George
4 Jul 1902 – 3 May 1992

A 1636/1
George Murphy

A 1808/1
Shirley Temple/George Murphy

A 1966/1
George Murphy

Murray, Joyce
31 Jan 1911 - 5 Oct 1968

4706/1
Joyce Murray

Murray, Mae
10 May 1885 – 23 Mar 1965

787/1
Mae Murray

787/2
Mae Murray

787/3
Mae Murray

804/1
Mae Murray

825/1
Mae Murray

843/1
Mae Murray

843/2
Mae Murray

843/3
Mae Murray

1045/1
May Murray

1296/1
Mae Murray

1296/2
Mae Murray

1296/3
Mae Murray

1525/1
Mae Murray

1525/2
Mae Murray

1983/1
Mae Murray

2013/1
Mae Murray

3058/1
Mae Murray

3058/2
Mae Murray

3253/1
Mae Murray

3253/2
Mae Murray

3335/1
Mae Murray

3335/2
Mae Murray

4082/1
Mae Murray

6614/1
Mae Murray

Müthel, Lola
9 Mar 1919 - 11 Dec 2011

A 2496/1
Lola Müthel

A 3782/1 (Duplicate #)
Lola Müthel

A 3782/1 (Duplicate #)
Lola Müthel

Müthel, Lothar
18 Feb 1896 – 4 Sep 1964

6274/1
Lothar Müthel

8082/1
Lothar Müthel

Myers, Carmel
4 Apr 1899 –9 Nov 1980

64/7
Carmel Myers in "Ben Hur"

133/6
"Ben Hur"
Carmel Myers/Ramon Novarro

1039/1
Carmel Myers

1315/1
Carmel Myers

4736/1
Carmel Myers

5588/1
Carmel Myers

Mylong-Münz, Jack
27 Sep 1892 - 8 Sep 1975

1162/1
Jack Mylong-Münz

1162/2
Jack Mylong-Münz

5489/1
Jack Mylong-Münz

6581/1
Jack Mylong-Münz

Nagel, Conrad
16 March 1897 – 24 Feb 1970

1297/1
Conrad Nagel

2011/1
Conrad Nagel

3785/1
Conrad Nagel

3787/1
Greta Garbo/Conrad Nagel

3787/2
Greta Garbo/Conrad Nagel

3787/3
Conrad Nagel/Greta Garbo

3787/4
Conrad Nagel/Greta Garbo

3924/1
Conrad Nagel/Greta Garbo

4134/1
Greta Garbo/Conrad Nagel

4270/1
Conrad Nagel

4523/1
Conrad Nagel

4901/1
Conrad Nagel

4902/1
Conrad Nagel/Anita Page

5082/1
Conrad Nagel/Norma Shearer

5113/1
Greta Garbo/Conrad Nagel

5160/1
Conrad Nagel

5160/2
Conrad Nagel

5343/1
Eleanor Boardman/Conrad Nagel

5937/1
Conrad Nagel

6444/1
Conrad Nagel

7005/1
Conrad Nagel

Nadler, Max
11 Oct 1875 - 3 Oct 1932

150/5
"Die verkaufte Braut"
Willi Domgraf Fassbaender/Jarmila Novotna/Otto Wernicke/Max Nadler

Nagy, István
1909 - 29 Jan 1976

A 3554/1
Nagy István

Nagy, Käthe von
4 Apr 1904 – 20 Dec 1973

142/1
"Das schöne Abenteuer - La belle aventure"
Käthe von Nagy/Lydia Pollmann

142/2
"Das schöne Abenteuer - La belle aventure"
Käthe von Nagy/Wolf Albach-Retty

142/4
"Das schöne Abenteuer - La belle aventure"
Otto Wallburg/Käthe von Nagy

142/5
"Das schöne Abenteuer - La belle aventure"
Wolf Albach-Retty/Käthe von Nagy

142/6
"Das schöne Abenteuer - La belle aventure"
Wolf Albach-Retty/Käthe von Nagy

3022/1
Käthe v. Nagy

3558/1
Käthe v. Nagy

3640/1
Käthe v. Nagy

3640/2
Käthe v. Nagy

4014/1
Käthe v. Nagy

4189/1
Käthe v. Nagy

4189/1 (Duplicate #)
Käthe v. Nagy

4648/1
Käthe v. Nagy

4648/2
Käthe v. Nagy

5029/1
Käthe v. Nagy

5029/2
Käthe v. Nagy

5711/1
Käthe von Nagy

5711/2
Käthe von Nagy

5812/1
Käthe v. Nagy

5875/1
Käthe von Nagy

5947/1
Käthe von Nagy

5947/2
Käthe von Nagy

5947/3
Käthe von Nagy

5947/4
Käthe von Nagy

6085/1
Käthe von Nagy

6085/2
Käthe v. Nagy

6107/1
Käthe von Nagy

6367/1
Käthe von Nagy

6367/2
Käthe von Nagy

6367/3
Käthe von Nagy

6376/1
Käthe von Nagy

6604/1
Hans Albers/Käthe von Nagy

6605/1
Käthe von Nagy/Hans Albers

6606/1
Käthe von Nagy

6607/1
Käthe von Nagy

6607/2
Käthe von Nagy

6743/1
Willy Fritsch/Käthe von Nagy

6849/1
Käthe von Nagy

6849/2
Käthe von Nagy

6849/3
Käthe von Nagy

6850/1
Käthe von Nagy

6850/2
Käthe von Nagy

6972/1
Käthe von Nagy

6972/2
Käthe von Nagy

6972/3
Käthe von Nagy

7076/1
Käthe von Nagy

7130/1
Daniel Lecourtois/Käthe von Nagy

7131/1
Jean Murat/Käthe von Nagy

7131/2
Käthe von Nagy/Jean Murat

7272/1
Käthe von Nagy/Willy Fritsch

7280/1
Käthe von Nagy

7281/1
Käthe von Nagy

7281/2
Käthe von Nagy

7281/3
Käthe von Nagy

7282/1
Käthe von Nagy

7513/1
Käthe von Nagy

7513/2
Käthe von Nagy

7525/1
Fernand Gravey/Käthe von Nagy

7569/1
Käthe von Nagy/Willy Fritsch

7604/1
Käthe von Nagy

7604/2
Käthe von Nagy

7866/1
Käthe von Nagy

7866/2
Käthe von Nagy

8097/1
Käthe von Nagy

8097/2
Käthe von Nagy

8097/3
Käthe von Nagy

8098/1
Käthe von Nagy

8099/1
Käthe von Nagy

8242/1
Käthe von Nagy

8242/2
Käthe von Nagy

8424/1
Käthe von Nagy

8425/1
Käthe von Nagy

8425/2
Käthe von Nagy

8584/1
Käthe von Nagy

8584/2
Käthe von Nagy

8585/1
Karl Ludwig Diehl/Käthe von Nagy

8631/1
Hans Albers/Käthe von Nagy

8719/1
Käthe von Nagy

8730/1
Käthe von Nagy

8730/2
Käthe von Nagy

8806/1
Käthe von Nagy

8822/1
Käthe von Nagy/Victor de Kowa

8823/1
Käthe von Nagy

8886/1
Käthe von Nagy

8934/1
Willy Fritsch/Käthe von Nagy
"Turandot"

8935/1
Käthe von Nagy
"Turandot"

8954/1
Käthe von Nagy

8954/2
Käthe von Nagy

8955/1
Käthe von Nagy

8956/1
Käthe von Nagy

9057/1
Käthe von Nagy/Albin Skoda

9305/1
Käthe von Nagy

9305/2
Käthe von Nagy

9369/1
Käthe von Nagy

9370/1
Käthe von Nagy

9370/2
Käthe von Nagy

9628/1
Käthe von Nagy

9629/1
Pierre Richard-Willm/Käthe von Nagy

9693/1
Käthe von Nagy

9693/2
Käthe von Nagy

A 1037/1
Käthe von Nagy

A 1663/1
Käthe von Nagy

A 1785/1
Käthe von Nagy

A 2421/1
Käthe von Nagy

Luxus 555
Käthe von Nagy

Luxus 585
Käthe von Nagy

Luxus 638
Käthe von Nagy

Luxus 639
Käthe von Nagy

Luxus 666
Käthe von Nagy

Luxus 692
Käthe von Nagy

Luxus 707
Käthe von Nagy in "Ronny"

Luxus 713
Hans Albers/Käthe von Nagy in "Der Sieger"

Luxus 746
Willy Fritsch/Käthe von Nagy

Luxus 773
Käthe von Nagy

Luxus 784
Käthe von Nagy/Willy Fritsch in "Ich bei Tag und Du bei Nacht"

K Series 1305
Käthe von Nagy

Käthe v. Nagy
1934 Filmkalender

Naldi, Nita
13 Nov 1894 – 17 Feb 1961

873/1
Nita Naldi

873/2
Nita Naldi

873/3
Nita Naldi

873/4
Nita Naldi

1660/1
Rudolph Valentino/Nita Naldi

3456/1
Nita Naldi

4684/1
Nita Naldi

4686/1
Rudolph Valentino/Nita Naldi

Nash, Nancy
1897 - Unknown Date

1969/1
Nancy Nash

Natzler, Grete
19 Jun 1906 – 10 Jun 1999

5738/1
Grete Natzler

9558/1
Grete Natzler

Nazimowa, Alla
1879 - 13 Jul 1945

830/1
Alla Nazimowa

831/1
Alla Nazimowa/Rudolph Valentino

831/2
Alla Nazimowa/Rudolph Valentino

Nedošinská, Antonie
26 Jun 1885 – 17 Jul 1950

2096/1
Antonie Nedošinská

2096/2
Antonie Nedošinská

Negelein, Waltraut von
Dates Unknown

A 1478/1
Waltraut v. Negelein

Negri, Pola
3 Jan 1897 - 1 Aug 1987

Becker & Maass 2001/6
Pola Negri

72/1
"Hotel 'Stadt Lemberg'"
Pola Negri

72/2
"Hotel 'Stadt Lemberg'"
Pola Negri

72/3
"Hotel 'Stadt Lemberg'"
James Hall/Pola Negri

72/4
"Hotel 'Stadt Lemberg'"
James Hall/Pola Negri

233
Pola Negri

234
Pola Negri

235
Pola Negri

236
Pola Negri

245
Pola Negri

246
Pola Negri

247
Pola Negri

248
Pola Negri

249
Pola Negri

250
Pola Negri

267/1
Pola Negri

267/2
Pola Negri

267/3
Pola Negri

267/4
Pola Negri

322/1
Pola Negri

322/2
Pola Negri

322/3
Pola Negri

355/1
Pola Negri

355/2
Pola Negri

355/3
Pola Negri

355/4
Pola Negri

355/5
Pola Negri

355/6
Pola Negri

407/1
Pola Negri

407/2
Pola Negri

407/3
Pola Negri

407/4
Pola Negri

407/5
Pola Negri

425/1
Pola Negri

425/1 (Gr)
Pola Negri

425/2
Pola Negri

425/3
Pola Negri

425/4
Pola Negri

453/2
Charlie Chaplin/Pola Negri

477/1
Pola Negri

477/2
Pola Negri

487/1
Pola Negri

487/2
Pola Negri

487/3
Pola Negri

487/4
Pola Negri

488/1
Pola Negri

488/2
Pola Negri

488/3
Pola Negri

488/4
Pola Negri

510/1
Pola Negri

510/2
Pola Negri

510/3
Pola Negri

510/4
Pola Negri

510/5
Pola Negri

627/1
Pola Negri in ihrer Rolle "Madame Dubarry"

627/2
Pola Negri in ihrer Rolle "Madame Dubarry"

627/3
Pola Negri in ihrer Rolle "Madame Dubarry"

627/4
Pola Negri in ihrer Rolle "Madame Dubarry"

627/5
Pola Negri in ihrer Rolle "Madame Dubarry"

627/6
Pola Negri in ihrer Rolle "Madame Dubarry"

627/7
Pola Negri/Reinhold Schünzel in "Madame Du Barry"

627/8
Pola Negri in ihrer Rolle "Madame Dubarry"

642/1
Pola Negri in "Sumurun"

642/3
Pola Negri/Ernst Lubitsch in "Sumurun"

642/5
Pola Negri in "Sumurun"

642/4
Pola Negri/Paul Wegener/Jenny Hasselquist in "Sumurun"

642/8
Pola Negri/Paul Wegener in "Sumurun"

752/1
Pola Negri/Ernst Lubitsch

760/1
Pola Negri

760/2
Pola Negri

760/3
Pola Negri

760/4
Pola Negri

760/5
Pola Negri

760/6
Pola Negri

938/1
Pola Negri

938/2
Pola Negri

938/3
Pola Negri

938/4
Pola Negri

939/1
Pola Negri

939/2
Pola Negri

939/3
Pola Negri

939/4
Pola Negri

939/5
Pola Negri

1080/1
Pola Negri

1092/1
Pola Negri

1092/2
Pola Negri

1092/3
Pola Negri

1093/1
Pola Negri

1093/2
Pola Negri

1093/3
Pola Negri

1093/4
Pola Negri

1200/1
Pola Negri

1243/1
Pola Negri

1243/2
Pola Negri

1243/3
Pola Negri

1445/1
Pola Negri

1445/2
Pola Negri

1445/3
Pola Negri

1484/1
Pola Negri

1484/2
Pola Negri

1523/1
Pola Negri

1523/2
Pola Negri

1523/3
Pola Negri

1523/4
Pola Negri

1637/1
Pola Negri

1637/2
Pola Negri

1665/1
Pola Negri

1665/2
Pola Negri

1665/3
Pola Negri

1705/1
Pola Negri

1705/2
Pola Negri

1830/1
Pola Negri

1830/2
Pola Negri

1830/3
Pola Negri

1830/4
Pola Negri

1830/5
Pola Negri

1833/1
Pola Negri

1882/1
Pola Negri

1996/1
Pola Negri

1996/2
Pola Negri

1996/3
Pola Negri

1996/4
Pola Negri

1996/5
Pola Negri

2030/1
Pola Negri

3068/1
Pola Negri

3068/2
Pola Negri

3068/3
Pola Negri

3261/1
Pola Negri

3261/2
Pola Negri

3261/3
Pola Negri

3387/1
Pola Negri

3387/2
Pola Negri

3387/3
Pola Negri

3387/4
Pola Negri

3498/1
Pola Negri

3498/2
Pola Negri

3498/3
Pola Negri

3498/4
Pola Negri

3499/1
Pola Negri

3499/2
Pola Negri

3814/1
Pola Negri

3814/2
Pola Negri

3814/3
Pola Negri

3814/4
Pola Negri

3816/1
Pola Negri/Nils Asther

3816/2
Pola Negri/Nils Asther

3987/1
Pola Negri

3987/1 (Dup. #)
Pola Negri

3987/2
Pola Negri

3987/3
Pola Negri

3987/4
Pola Negri

4105/1
Pola Negri

4105/2
Pola Negri

4246/1
Pola Negri

4333/1
Pola Negri

4333/2
Pola Negri

4333/3
Pola Negri

9107/1
Pola Negri

9758/1
Pola Negri

9794/1
Pola Negri

A 1047/1
Pola Negri

A 1130/1
Pola Negri

A 1392/1
Pola Negri

A 1393/1
Pola Negri/Albrecht Schoenhals

A 1797/1
Pola Negri

Netto, Hadrian Maria
6 Jun 1885 - 2 Nov 1948

180/3
"Das Testament des Dr. Mabuse" - "The Last Will of Dr. Mabuse" - "Le Testament du Docteur Mabuse"
Theo Lingen/Camilla Spira/Hadrian M. Netto/Oskar Höcker/Regie Fritz Lang

Neufeld, Max
13 Feb 1887 – 2 Dec 1967

509/1
Max Neufeld

509/2
Max Neufeld

Neumann, Lotte
5 Aug 1896 - 27 Feb 1977

Film Sterne 94/1
Lotte Neumann

Film Sterne 94/2
Lotte Neumann

Film Sterne 94/3
Lotte Neumann

Film Sterne 94/4
Lotte Neumann

Film Sterne 150/1
Lotte Neumann

Film Sterne 150/2
Lotte Neumann

Film Sterne 150/3
Lotte Neumann

Film Sterne 150/4
Lotte Neumann

Film Sterne 150/5
Lotte Neumann

Film Sterne 194/1
Lotte Neumann

Film Sterne 194/2
Lotte Neumann

Film Sterne 194/3
Lotte Neumann

Becker & Maass 2001/7
Lotte Neumann

Becker & Maass 2001/8
Lotte Neumann

276/1
Lotte Neumann

276/2
Lotte Neumann

276/3
Lotte Neumann

276/4
Lotte Neumann

276/5
Lotte Neumann

276/6
Lotte Neumann

320/1
Lotte Neumann
in ihrer Garderobe

320/2
Lotte Neumann
in ihrer Garderobe

320/3
Lotte Neumann
in ihrer Garderobe

320/4
Lotte Neumann
in ihrer Garderobe

320/5
Lotte Neumann
in ihrer Garderobe

320/6
Lotte Neumann
in ihrer Garderobe

337/1
Lotte Neumann

337/2
Lotte Neumann

337/3
Lotte Neumann

338/1
Lotte Neumann

338/2
Lotte Neumann

338/3
Lotte Neumann

339/1
Lotte Neumann

339/2
Lotte Neumann

339/3
Lotte Neumann

339/4
Lotte Neumann

340/1
Lotte Neumann

340/2
Lotte Neumann

340/3
Lotte Neumann

340/4
Lotte Neumann

340/5
Lotte Neumann

498/1
Lotte Neumann

498/2
Lotte Neumann

515/1
Lotte Neumann

515/2
Lotte Neumann

515/3
Lotte Neumann

516/1
Lotte Neumann

516/2
Lotte Neumann

516/3
Lotte Neumann

516/4
Lotte Neumann

620/1
Lotte Neumann in ihrer Rolle "Arme Thea"

620/2
Lotte Neumann in ihrer Rolle "Arme Thea"

620/3
Lotte Neumann in ihrer Rolle "Arme Thea"

620/4
Lotte Neumann in ihrer Rolle "Arme Thea"

620/5
Lotte Neumann in ihrer Rolle "Arme Thea"

631/1
Lotte Neumann in ihrer Rolle
"Das Schicksal der Carola v. Geldern"

631/2
Lotte Neumann in ihrer Rolle
"Das Schicksal der Carola v. Geldern"

631/3
Lotte Neumann in ihrer Rolle
"Das Schicksal der Carola v. Geldern"

631/4
Lotte Neumann in ihrer Rolle
"Das Schicksal der Carola v. Geldern"

631/5
Lotte Neumann in ihrer Rolle
"Das Schicksal der Carola v. Geldern"

631/6
Lotte Neumann in ihrer Rolle
"Das Schicksal der Carola v. Geldern"

637/1
Lotte Neumann in ihrer Rolle
"Der Weg der Grete Lessen"

637/2
Lotte Neumann in ihrer Rolle
"Der Weg der Grete Lessen"

637/3
Lotte Neumann in ihrer Rolle
"Der Weg der Grete Lessen"

638/1
Lotte Neumann in "Romeo u. Julia im Schnee"

638/2
Lotte Neumann in "Romeo u. Julia im Schnee"

638/3
Lotte Neumann in "Romeo u. Julia im Schnee"

638/4
Lotte Neumann in "Romeo u. Julia im Schnee"

1630/1
Lotte Neumann

1630/2
Lotte Neumann

Neuss, Alwin
17 Jun 1879 - 30 Oct 1935

Film Sterne 83/1
Alwin Neuss

Film Sterne 83/2
Alwin Neuss

Film Sterne 83/3
Alwin Neuss

Film Sterne 83/4
Alwin Neuss

Film Sterne 83/5
Alwin Neuss

Film Sterne 502/1
Alwin Neuss in Seinen Rollen
"Die Faust des Schicksals"

Film Sterne 502/2
Alwin Neuss in Seinen Rollen
"Die Faust des Schicksals"

Film Sterne 502/3
Alwin Neuss in Seinen Rollen
"Die Faust des Schicksals"

Film Sterne 502/4
Alwin Neuss in Seinen Rollen
"Das Deficit"

Film Sterne 545/1
Alwin Neuss in seiner Rolle "Der Cowboy"

Film Sterne 545/2
Alwin Neuss in seiner Rolle "Der Cowboy"

Film Sterne 545/3
Alwin Neuss in seiner Rolle "Der Cowboy"

Film Sterne 545/4
Alwin Neuss in seiner Rolle "Der Cowboy"

Film Sterne 545/5
Alwin Neuss in seiner Rolle "Der Cowboy"

Film Sterne 545/6
Alwin Neuss in seiner Rolle "Der Cowboy"

686/2
Lya Mara in Dem Film "Auf Befehl der Pompadour"
Hans Albers/Alwin Neuss

916/1
Alwin Neuss in "Auf befehl der Pompadour"

8015/1
Alwin Neuß

Newlinski, Michael von
21 Jun 1891 - 14 Aug 1964

6560/1
Michael von Newlinski

Ney, Nora
25 May 1906 - 21 Feb 2003

6770/1
Nora Ney

Nicklisch, Franz
8 Mar 1906 – 6 Dec 1975

197/1
"Der schwarze Walfisch"
Franz Nicklisch/Emil Jannings

6473/1
Franz Nicklisch

Nicklisch, Maria
26 Jan 1904 - 20 Nov 1995

A 3409/1
Maria Nicklisch

Nicoletti, Susi
3 Sep 1918 – 5 Jun 2005

A 3403/1
Susi Nicoletti

A 3936/1
Susi Nicoletti

Nielsen, Asta
11 Sep 1881 – 24 May 1972

379/1
Asta Nielsen

379/2
Asta Nielsen

379/3
Asta Nielsen

379/4
Asta Nielsen

380/1
Asta Nielsen

380/2
Asta Nielsen

380/3
Asta Nielsen

380/4
Asta Nielsen

406/1
Asta Nielsen

406/2
Asta Nielsen

406/3
Asta Nielsen

406/4
Asta Nielsen

470/1
Asta Nielsen

470/2
Asta Nielsen

485/1
Asta Nielsen
als
"Fräulein Julie"
nach August Strindbergs Drama

580/1 (Dup. #)
Asta Nielsen

580/2
Asta Nielsen

580/3
Asta Nielsen

580/4
Asta Nielsen

580/5
Asta Nielsen

614/1
Asta Nielsen in Strindberg's
"Rausch"

614/2
Asta Nielsen in Strindberg's
"Rausch"

614/3
Asta Nielsen in Strindberg's
"Rausch"

614/4
Asta Nielsen in Strindberg's
"Rausch"

614/5
Asta Nielsen in Strindberg's
"Rausch"

644/1
Asta Nielsen - Film
"Hamlet"

644/2
Asta Nielsen - Film
"Hamlet"

644/3
Asta Nielsen - Film
"Hamlet"

644/4
Asta Nielsen - Film
"Hamlet"

644/5
Asta Nielsen - Film
"Hamlet"

644/6
Asta Nielsen - Film
"Hamlet"

644/7
Asta Nielsen - Film
"Hamlet"

644/8
Asta Nielsen - Film
"Hamlet"

666/2
Asta Nielsen
"I.N.R.I."
Maria Magdalena

667/4
Henny Porten/Asta Nielsen
"I.N.R.I."

859/1
Asta Nielsen

1006/1
Asta Nielsen
als
"Hedda Gabler"

1006/2
Asta Nielsen
als
"Hedda Gabler"

1007/1
Asta Nielsen in dem film
" Die freudlose Gasse"

1007/2
Asta Nielsen in dem film
" Die freudlose Gasse"

1007/3
Asta Nielsen

1020/1
Asta Nielsen

1140/1
Asta Nielsen

1140/2
Asta Nielsen

1140/3
Asta Nielsen

1140/4
Asta Nielsen

1301/1
Asta Nielsen
als
"Rita Cavallini"

1770/1
Asta Nielsen

1770/2
Asta Nielsen

1770/3
Asta Nielsen

3084/1
Asta Nielsen

3265/1
Asta Nielsen

3522/1
Asta Nielsen

7473/1
Asta Nielsen

7473/2
Asta Nielsen

Unnumbered (K Series)
Asta Nielsen

Nielsen, Hans
30 Nov 1911 – 11 Oct 1965

A 1332/1
Hans Nielsen

A 1539/1
Hans Nielsen

A 1828/1
Hans Nielsen

A 2395/1
Hans Nielsen

A 2543/1
Hans Nielsen

A 3050/1
Hans Nielsen

A 3258/1
Hans Nielsen

A 3360/1
Hans Nielsen

A 3432/1
Hans Nielsen

A 3601/1
Hans Nielsen

A 3750/1
Hans Nielsen

A 3914/1
Hans Nielsen

G Series 95
Hans Nielsen

G Series 267
Hans Nielsen

K Series 1442
Hans Nielsen

Niese, Hansi
10 Nov 1875 – 4 Apr 1934

6793/1
Hansi Niese

8003/1
Hansi Niese

8297/1
Gustl Stark-Gstettenbauer/Hansi Niese

Nikisch, Arthur
4 Nov 1880 - 29 Feb 1928

Bühnen-Sterne 24
(Bühnen-Sterne mark missing from card)
Arthur Nikisch

Nikolaiewa, Genia
2 Jan 1904 - 22 Dec 2001

141/5
"Quick"
Hans Albers/Paul Westermeier/Genia Nikolaieva/Paul Hörbiger

5217/1
Eugenie Nikolaiewa

6375/1
Genia Nikolaiewa

6802/1
Genia Nikolaiewa

6802/2
Genia Nikolaiewa

7189/1
Genia Nikolaiewa

7317/1
Genia Nikolaiewa

7657/1
Genia Nikolaiewa

8555/1
Genia Nikolaiewa

A 1020/1
Genia Nikolaiewa

Nilsson, Anna Q.
30 Mar 1888 – 11 Feb 1974

732/1
Anna Q. Nilsson

786/1
Anna Q. Nilsson

1869/1
Anna Q. Nilsson

2003/1
Anna Q. Nilsson

4574/1
Anna Q. Nilsson

Nissen, Gerd
21 Apr 1895 - 9 Aug 1988

Film Sterne 554/1
"Die Rachegöttin"
Gerd Nissen/Georg Alexander

Film Sterne 554/2
"Die Rachegöttin"
Gerd Nissen/Georg Alexander

Film Sterne 554/3
"Die Rachegöttin"
Gerd Nissen/Georg Alexander

Film Sterne 554/4
"Die Rachegöttin"
Gerd Nissen/Georg Alexander

Nissen, Greta
30 Jan 1906 – 15 May 1988

1706/1
Greta Nissen

1829/1
Greta Nissen

1829/2
Greta Nissen

1989/1
Greta Nissen

2029/1
Greta Nissen

3071/1
Greta Nissen

3081/1
Greta Nissen

3173/1
Greta Nissen

3575/1
Greta Nissen

3575/2
Greta Nissen

3837/1
Greta Nissen

3917/1
Charles Farrell/Greta Nissen

4353/1
Greta Nissen

4824/1
Ben Lyon/Greta Nissen

5824/1
Greta Nissen

5824/2
Greta Nissen

6459/1
Greta Nissen

7154/1
Greta Nissen

7469/1
Greta Nissen

Nixon, Marian
20 Oct 1904 – 13 Feb 1983

4159/1
Marion Nixon

4927/1
Marion Nixon

4930/1
Marion Nixon/John Barrymore

4941/1
Marion Nixon/Al Jolson/Davey Lee

7008/1
Marian Nixon

7149/1
Marion Nixon

7573/1
Marian Nixon

7819/1
Marian Nixon

Noguero, José
10 Mar 1905 – 11 Mar 1993

185/4
"Die Abenteuer des Königs Pausole - Les Aventures du Roi Pausole"
José Noguero/Emil Jannings

185/5
"Die Abenteuer des Königs Pausole - Les Aventures du Roi Pausole"
Emil Jannings/José Noguero

Nolan, Lloyd
11 Aug 1902 – 27 Sep 1985

A 2486/1
Lloyd Nolan

Nolan, Mary
(Imogene Robertson)
18 Dec 1902 – 31 Oct 1948

1190/1
Imogene Robertson

1190/2
Imogene Robertson

1190/3
Imogene Robertson

1516/1
Imogene Robertson

4209/1
Mary Nolan

Noll, Karel
4 Nov 1880 - 29 Feb 1928

2095/1
Karel Noll

Noris, Assia
16 Feb 1912 – 27 Jan 1998

A 2885/1
Assia Noris

G Series 207
Assia Noris

Norman, Lena
1912 - 1982

A 2685/1 (Duplicate #)
Lena Norman

A 2685/1 (Duplicate #)
Lena Norman

A 2829/1
Lena Norman

A 2829/2
Lena Norman

A 3004/1
Lena Norman

Norman, Peggy (née Ibolya Székely)
18 Sep 1911 - 1933

3867/1
Ibolya Szekely/Ernst Verebes

4835/1
Harry Liedtke/Peggy Norman

5245/1
Peggy Norman

Norman, Peter
Dates Unknown

A 3511/1
Peter Norman

Unnumbered
Peter Norman

Norton, Barry
16 Jun 1905 - 24 Aug 1956

1854/1
Barry Norton

3847/1
Barry Norton

4173/1
Barry Norton

4394/1
Barry Norton

4856/1
Barry Norton

5004/1
Barry Norton

5208/1
Barry Norton

5468/1
Barry Norton

5645/1
Barry Norton

5737/1
Barry Norton

6013/1
Barry Norton

6190/1
Barry Norton

Novarova, Nadja (Nojarova, Nadia)
21 Nov 1916 - 18 Apr 2014

G Series 191
Nadja Novarova

Unnumbered
Nadja Nojarowa

Novarro, Ramon
6 Feb 1899 – 30 Oct 1968

64/1
"Ben Hur"
Galeeren-Sträflinge
Ramon Novarro

64/2
"Ben Hur"
Rettung des romischen Feldherrn nach der Seesschlacht
Ramon Novarro

64/3
"Ben Hur"
4 Lippizaner aus dem Marstall. . .
Ramon Novarro

64/4
"Ben Hur"
May Mc Avoy/Ramon Novarro

64/5
Kathleen Key/Ramon Novarro in "Ben Hur"

64/8
Ramon Novarro in "Ben Hur"

73/1
"Ben Hur"
Ramon Novarro

73/2
"Ben Hur"
Ramon Novarro

73/3
"Ben Hur"
Ramon Novarro

73/4
"Ben Hur"
Ramon Novarro

73/5
"Ben Hur"
Francis X. Bushman/Ramon Novarro

73/6
"Ben Hur"
Kathleen Key/Ramon Novarro

98/1
"Vieil-Heidelberg - Alt-Heidelberg - Old-Heidelberg"
Ramon Novarro

98/2
"Vieil-Heidelberg - Alt-Heidelberg - Old-Heidelberg"
Ramon Novarro

98/3
"Vieil-Heidelberg - Alt-Heidelberg - Old-Heidelberg"
Ramon Novarro

98/4
"Vieil-Heidelberg - Alt-Heidelberg - Old-Heidelberg"
Ramon Novarro/Norma Shearer

98/5
"Vieil-Heidelberg - Alt-Heidelberg - Old-Heidelberg"
Norma Shearer/Ramon Novarro

98/6
"Vieil-Heidelberg - Alt-Heidelberg - Old-Heidelberg"
Ramon Novarro/Norma Shearer

98/7
"Vieil-Heidelberg - Alt-Heidelberg - Old-Heidelberg"
Norma Shearer/Ramon Novarro

98/8
"Vieil-Heidelberg - Alt-Heidelberg - Old-Heidelberg"
Norma Shearer/Ramon Novarro

98/9
"Vieil-Heidelberg - Alt-Heidelberg - Old-Heidelberg"
Ramon Novarro

98/10
"Vieil-Heidelberg - Alt-Heidelberg - Old-Heidelberg"
Ramon Novarro/Norma Shearer

98/11
"Vieil-Heidelberg - Alt-Heidelberg - Old-Heidelberg"
Ramon Novarro

98/12
"Vieil-Heidelberg - Alt-Heidelberg - Old-Heidelberg"
Ramon Novarro

133/1
Ramon Novarro in "Ben Hur"

133/3
"Ben Hur"
Francis X. Bushman/Ramon Novarro

133/4
"Ben Hur"
Ramon Novarro

133/5
"Ben Hur"
Ramon Novarro

133/6
"Ben Hur"
Carmel Myers/Ramon Novarro

133/7
"Ben Hur"
May Mc Avoy/Ramon Novarro

133/9
"Ben Hur"
Ramon Novarro/May Mc Avoy

133/10
"Ben Hur"
May Mc Avoy/Ramon Novarro

133/11
"Ben Hur"
Ramon Novarro

133/12
"Ben Hur"
Ramon Novarro

139/3
"Mata Hari"
Ramon Novarro/Greta Garbo/Lionel Barrymore

139/4
"Mata Hari"
Greta Garbo/Ramon Novarro

742/1
Ramon Novarro/Alice Terry

784/1
Alice Terry/Ramon Novarro

823/1
Ramon Novarro

1036/1
Ramon Novarro

1036/2
Ramon Novarro

1298/1
Ramon Novarro

1298/2
Ramon Novarro

1486/1
Ramon Novarro

1486/2
Ramon Novarro

1722/1
Ramon Novarro

1821/1
Ramon Novarro

1821/2
Ramon Novarro

1821/3
Ramon Novarro

1821/4
Ramon Novarro

1821/5
Ramon Novarro

1892/1
Ramon Novarro

1981/1
Ramon Novarro

2021/1
Ramon Novarro

2021/2
Ramon Novarro

2022-1 (Horizontal)
Ramon Novarro/Alice Terry

2022-1 (Vertical)
Ramon Novarro/Alice Terry

3056/1
Ramon Novarro

3057/1
Ramon Novarro/Alice Terry

3057/2
Ramon Novarro/Alice Terry

3250/1
Ramon Novarro

3250/2
Ramon Novarro

3250/3
Ramon Novarro

3250/4
Ramon Novarro

3336/1
Ramon Novarro

3422/1
Ramon Novarro

3589/1
Joan Crawford/Ramon Novarro

3608/1
Ramon Novarro

3615/1
Ramon Novarro

3615/2
Ramon Novarro

3615/3
Ramon Novarro

3615/4
Ramon Novarro

3773/1
Ramon Novarro

3773/2
Ramon Novarro

3773/3
Ramon Novarro

3773/4
Ramon Novarro

3774/1
Marceline Day/Ramon Novarro

3774/2
Marceline Day/Ramon Novarro

3775/1
Joan Crawford/Ramon Novarro

3776/1
Anita Page/Ramon Novarro

3926/1
Ramon Novarro

3926/2
Ramon Novarro

3926/3
Ramon Novarro

4130/1
Ramon Novarro

4130/2
Ramon Novarro

4130/3
Ramon Novarro

4131/1
Ramon Novarro/Renée Adorée

4272/1
Ramon Novarro

4272/2
Ramon Novarro

4272/3
Ramon Novarro

4272/4
Ramon Novarro

4273/1
Anita Page/Ramon Novarro

4506/1
Ramon Novarro

4506/2
Ramon Novarro

4506/3
Ramon Novarro

4507/1
Ramon Novarro

4707/1
Ramon Novarro

4707/2
Ramon Novarro

4707/3
Ramon Novarro

4707/4
Ramon Novarro

4907/1
Ramon Novarro

4907/2
Ramon Novarro

4907/3
Ramon Novarro

4908/1
Ramon Novarro

4908/2
Ramon Novarro

4909/1
Ramon Novarro

4964/1
Dorothy Jordan/Ramon Novarro

4964/2
Ramon Novarro/Dorothy Jordan

5098/1
Ramon Novarro

5098/2
Ramon Novarro

5100/1
Dorothy Jordan/Ramon Novarro

5101/1
Ramon Novarro

5101/2
Ramon Novarro

5101/3
Ramon Novarro

5101/4
Ramon Novarro

5101/5
Ramon Novarro

5334/1
Ramon Novarro

5335/1
Ramon Novarro

5335/2
Ramon Novarro

5335/3
Ramon Novarro

5335/4
Ramon Novarro

5336/1
Ramon Novarro

5337/1
Ramon Novarro

5378/1
Ramon Novarro/Alice Terry

5560/1
Ramon Novarro

5560/2
Ramon Novarro

5560/3
Ramon Novarro

5786/1
Ramon Novarro

5786/2
Ramon Novarro

5786/3
Ramon Novarro

5813/1
Ramon Novarro

5935/1
Ramon Novarro

5935/2
Ramon Novarro

5935/3
Ramon Novarro

5948/1
Ramon Novarro/Madge Evans

6230/1
Ramon Novarro

6230/2
Ramon Novarro

6231/1
Ramon Novarro

6427/1
Ramon Novarro

6427/2
Ramon Novarro

6427/3
Ramon Novarro

6657/1
Ramon Novarro

6657/2
Ramon Novarro

6931/1
Ramon Novarro

6932/1
Ramon Novarro/Renée Adorée

7251/1
Ramon Novarro

7576/1
Ramon Novarro

7576/2
Ramon Novarro

7577/1
Ramon Novarro/Helen Hayes

7805/1
Ramon Novarro

8100/1
Ramon Novarro

8100/2
Ramon Novarro

8100/3
Ramon Novarro

8433/1
Ramon Novarro

8637/1
Ramon Novarro

8788/1
Ramon Novarro

8790/1
Jeanette Mac Donald/Ramon Novarro

8927/1
Ramon Novarro

9072/1
Ramon Novarro

9403/1
Ramon Novarro

9543/1
Ramon Novarro

A 1890/1
Ramon Novarro

A 1979/1
Ramon Novarro

Luxus 505
Ramon Novarro

Luxus 559
Ramon Novarro

Luxus 581
Ramon Novarro

Luxus 647
Ramon Novarro

Luxus 674
Ramon Novarro

Luxus 701
Greta Garbo/Ramon Novarro

Novello, Ivor
15 Jan 1893 – 6 Mar 1951

3865/1
Ivor Novello

Novelly, Martha
14 Feb 1889 - 28 Aug 1972

Film Sterne 99/1
Martha Novelly

Film Sterne 99/2
Martha Novelly

Film Sterne 163/1
Marta Novelly

Film Sterne 163/2
Marta Novelly

Film Sterne 163/3
Martha Novelly

Film Sterne 163/4
Marta Novelly

Film Sterne 186/1
Martha Novelly

Film Sterne 186/2
Martha Novelly

Film Sterne 186/3
Martha Novelly

Film Sterne 186/4
Martha Novelly

Film Sterne 526/1
Martha Novelly in ihren Rollen
"Es kam der Tag"

Film Sterne 526/2
Martha Novelly in ihren Rollen
"Es kam der Tag"

Film Sterne 526/3
Martha Novelly in ihren Rollen
"Es kam der Tag"

Film Sterne 526/4
Martha Novelly in ihren Rollen
"Es kam der Tag"

Film Sterne 526/5
Martha Novelly in ihren Rollen
"Es kam der Tag"

Film Sterne 526/6
Martha Novelly in ihren Rollen
"Es kam der Tag"

Novotna, Jarmila
23 Sep 1907 - 9 Feb 1994

128/4
"L'Etudiant Pauvre - Der Bettelstudent - Beggar Student"
Hans Heinz Bollmann/Jarmila Novotna/Paul Westermeier

150/2
"Die verkaufte Braut"
Jarmila Novotna

150/5
"Die verkaufte Braut"
Willi Domgraf Fassbaender/Jarmila Novotna/Otto Wernicke/Max Nadler

5681/1
Jarmila Novotna

6837/1
Jarmila Novotna

7636/1
Jarmila Novotna

8018/1
Gustav Fröhlich/Jarmila Novotna in "Die Nacht der großen Liebe"

8019/1
Jarmila Novotna

8031/1
Jarmila Novotna

8811/1
Jarmila Novotna

9160/1
Jarmila Novotna

9272/1
Jarmila Novotna

Novotny, Antonin
10 Dec 1904 – 28 Jan 1975

A 1514/1
Antonin Novotny

Nucci, Laura
26 Feb 1913 - 10 Jan 1994

A 2495/1
Laura Nucci

Nugent, Edward
7 Feb 1904 – 3 Jan 1995

5616/1
Edward Nugent

O'Brien, George
19 Apr 1899 – 4 Sep 1985

1340/1
George O'Brien

1849/1
George O'Brien

1963/1
George O'Brien

3110/1
George O'Brien

3170/1
George O'Brien

3574/1
George O'Brien

3574/2
George O'Brien

3836/1
George O'Brien

3836/2
George O'Brien

3906/1
George O'Brien

3906/2
George O'Brien

4175/1
George O'Brien

4404/1
George O'Brien

4404/2
George O'Brien

4489/1
George O'Brien

4556/1
George O'Brien

4866/1
George O'Brien

4997/1
George O'Brien

4997/2
George O'Brien

5205/1
George O'Brien

6126/1
George O'Brien

6460/1
George O'Brien

6460/2
George O'Brien

6950/1
George O'Brien

7572/1
George O'Brien

7818/1
George O'Brien

O'Brien, Pat
11 Nov 1899 – 15 Oct 1983

5909/1
Mary Brian/Pat O'Brien

O'Day, Molly
16 Oct 1911 – 15 October 1998

3685/1
Molly O'Day

O'Neil, Sally
23 Oct 1908 - 18 Jun 1968

1303/1
Sally O'Neill

6467/1
Sally O'Neil

6952/1
Sally O'Neil

O'Sullivan, Maureen
17 May 1911 – 23 Jun 1998

6627/1
Maureen O'Sullivan

6939/1
Anita Page/Maureen O'Sullivan

8071/1
Maureen O'Sullivan

A 1007/1
Maureen O'Sullivan

A 1123/1
Maureen O'Sullivan

A 1641/1
Maureen O'Sullivan

A 1872/1
Maureen O'Sullivan