NPG Series 442442/1

442/2

442/3

442/4

442/5
Ella Snyder
Photo Bassano

442/6

442/7

442/8

442/9
Lilian Braithwaite
Photo Bassano

442/10